В сряда и четвъртък връчват дипломи във Военна академия

27.07.2020 г. В сряда и четвъртък връчват дипломи във Военна академия

 Първенец на Випуск „Добруджански – 2020” – I-ва смяна, специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, е полковник доц. д-р Николай Тодоров Стоянов, заместник-директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

Otbrana.com

На 29 юли (сряда) т. г. от 11:00 часа в парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ на тържествен ритуал своите дипломи ще получат 12 офицери от Випуск „Добруджански – 2020” – I-ва смяна, съобщават от елитното учебно заведение.

Офицерите-випускници са от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (СРОВС) - като двама от тях са от Република Северна Македония и двама - от Китайската Народна Република.

Всичките 12 офицери завършват с отличен успех.

Първенец на випуска е полковник доц. д-р Николай Тодоров Стоянов, с успех - отличен 6,00.

На следващия ден, 30 юли (четвъртък), отново в парка на Академията, но от 10:00 часа дипломи ще получат и 59 студенти, които се обучаваха в професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“ в 9 различни специалности.

С отличие завършват 10 студенти.  Сандра Бориславова Иванова, студентка в редовна форма  на обучение, е първенец на специалност „Национална сигурност и отбрана“, Випуск „Добруджански – 2020“ от Факултет „Национална сигурност и отбрана”.

Академичният състав на Академията се увеличава с 4 доценти. Своите дипломи ще получат и 4 докторанти, успешно защитили дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”.

Този ритуал оставя трайни лични спомени на участниците и допринася за престижа на офицерската професия, повишаване интереса към военното образование и военно-патриотичното и родолюбиво възпитание на подрастващото поколение.

 ***

Полковник доц. д-р Николай Тодоров Стоянов е роден на 3 октомври 1974 г- в Пирдоп. От 2017 г. е заместник-директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. През 1997 г. завършва Шуменското военно училище, специалност „Автоматизирани системи за управление“. Магистър е по „Организация и управление на КИС на ОТФ“ , ВА “Г. С. Раковски” и „Национална и международна сигурност“ от ВА „Г. С. Раковски“; доктор по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – ИПИО, ВА „Г. С. Раковски“; доцент в отдел „Комуникационни и информационни системи и защита на информацията“ в дирекция „Развитие на системите C4I” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.