Вече може да се изпълнява промяната в закона за пределната възраст на военнослужещите

28.07.2020 г. Вече може да се изпълнява промяната в закона за пределната възраст на военнослужещите

 Otbrana.com

В днешния брой на Държавен вестник е публикувано Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Промените са необходими за изпълнение на последните изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които влязоха в сила на 24.04.2020 г.

С влизането в сила на промените в правилника се създава възможност за изпълнение на разпоредбата на закона, съгласно която пределната възраст за военна служба на военнослужещите, неупражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване (КСО) е удължена с три години, а за военнослужещите, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на КСО, към датата на влизането в сила на този закон, се дава възможност пределната възраст за военна служба в интерес на службата да бъде удължена също с до три години по решение на министъра на отбраната след мотивирано предложение по команден ред.