Ще чакаме 10 ноември за края Стратегическия преглед на сигурността и отбраната

29.07.2020 г. Ще чакаме 10 ноември за края Стратегическия преглед на сигурността и отбраната

 Новите срокове за извършване на Стратегическия преглед на отбраната и на Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност - до 30 октомври 2020 г.; за изготвяне на обобщения доклад за двата прегледа - до 10 ноември 2020 г. Това реши правителството.

Otbrana.com

Удължавате се сроковете за изготвяне на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната.

Правителството прие изменение и допълнение на свое Решение № 26 от 18 януари 2019 г. за провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната. Провеждането на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната произтича от разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и на чл. 22, т.14 от Закона за отбраната и въоръжените сили.

Необходимостта от провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната бе установена от Съвета по сигурността на негово заседание на 21 юни 2018 г. Като взе предвид предложението на Съвета по сигурността, Министерският съвет с Решение № 26 от 18 януари 2019 г. постави задача за тяхното провеждане, създаде общата организация и определи сроковете за изпълнение. В изпълнение на това решение бяха създадени политикоекспертна и експертна група за осъществяване на дейностите по подготовка на стратегическите прегледи.

В Министерството на отбраната бе създадена организация за провеждане на Стратегическия преглед на отбраната. Групите действаха по съответните планове, които се изпълняваха в срок до въвеждането на извънредното положение с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Обявяването на извънредното положение на 13 март и удължаването му с решение на Народното събрание до 13 май наложи съществена промяна в организацията и интензивността на дейностите по подготовка на Стратегическия преглед на отбраната и на Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност.

Отмяната на извънредното положение, считано от 13 май 2020 г. и анализът на извършената до момента работа дават основание да се удължат сроковете за изготвяне на двата стратегически прегледа, както следва: за извършване на Стратегическия преглед на отбраната и на Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност - до 30 октомври 2020 г.; за изготвяне на обобщения доклад за двата прегледа - до 10 ноември 2020 г.

Съществено обстоятелство, касаещо Стратегическия преглед на отбраната е необходимостта отговорните институции да разполагат с ясна финансова рамка за реализиране на изведените параметри, която е възможно да бъде формирана на базата на одобрената през 2020 г. есенна макроикономическа прогноза и следва да бъде готова към края на октомври т.г. Стратегическите прегледи се осъществяват в рамките на бюджетите на съответните министерства и ведомства, се посочва в съобщението на правителствената информационна служба.