Осем български офицери завършиха за генерали

29.07.2020 г. Осем български офицери завършиха за генерали

 Спирдон Спирдонов

В парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ на тържествен ритуал  днес своите дипломи получиха 12 офицери от Випуск „Добруджански – 2020” – I-ва смяна. Офицерите-випускници са от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (СРОВС), т.е. от т.нар. Генерал-щабен факултет. Всички завършват с отличен успех. Двама от тях са от Република Северна Македония, а други двама - от Китайската Народна Република.  Осемте български офицери са полковник доц. д-р Николай Стоянов, полковник Станимир Йорданов, подполковник Евгени Черногорски, полковник Георги Крайнов, подполковник Емил Томов, подполковник Калоян Василев, полковник доц. д-р Галин Иванов и подполковник Николай Кебапкчиев.

Първенец на випуска е полковник доц. д-р Николай Тодоров Стоянов, с успех - отличен 6,00, който е заместник-директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. Със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов той бе награден с кортик за Сухопътни войски, парична сума и книга с историческа тематика. Връчването бе лично от министър Каракачанов. От вас, бъдещи висши офицери от Българската армия зависи как ще се планират, как ще се провеждат всички мероприятия в областта на отбраната и как ще се гарантира нашата териториална цялост, каза той, поздравявайки випускниците. Подчерта и значимостта на обучението на чуждестранни слушатели в този випуск.

Тази една година на обучение, каза първенецът полк. Стоянов, говорихме на теория как се управляват кризи, както и по други теми, докато не дойде март. Когато се обяви извънредното положение, посочи той, не просто разбирахме какво става, но успяхме заедно с нашите колеги да приложим това, което сме учили, в практиката. И се обърна така към колегите си: „Бъдете хора, бъдете лидерите, които другите искат да следват“.

Випускниците от Република Северна Македония и от Китайската Народна Република също бяха наградени със заповед на министъра на отбраната. Дипломите, предметните награди „Бинокъл Б 8X30“ и книги с историческа тематика връчи заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев. Той поздрави всички випускниците за избора им да продължат напред. Когато заемете висшите длъжности в армията, ще ви бъдат нужни знания, опит и смелост, за да отстоявате решенията и да носите отговорност за последствията от тях.

Към бъдещите генерали, началникът на Военна академия генерал-майор д-р Груди Ангелов се обърна с думите, че днешния тържествен акт се превръща в ново начало. Той оцени високо положения от тях труд в условията на извънредна обстановка. Дипломата, която получавате, продължи началникът на академията, е израз не само на натрупан опит и придобити знания, но и на огромна отговорност.

В тържествения акт участваха още командващият СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров, командирите на Сухопътни войски и ВВС генерал-майор Михаил Попов и Цанко Стойков, генерали и офицери, директори от администрацията на МО, акредитирани у нас военни аташета, преподаватели и близки на випускниците. 

Утре, отново в парка на Академията, но от 10 часа дипломи ще получат и 59 студенти, които се обучаваха в професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“ в 9 различни специалности.

С отличие завършват 10 студенти.  Сандра Бориславова Иванова, студентка в редовна форма  на обучение, е първенец на специалност „Национална сигурност и отбрана“, Випуск „Добруджански – 2020“ от Факултет „Национална сигурност и отбрана”.

Академичният състав на Академията се увеличава с 4 доценти. Своите дипломи ще получат и 4 докторанти, успешно защитили дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”.