Военнослужещи се завърнаха след успешна мисия в Афганистан

29.07.2020 г. Военнослужещи се завърнаха след успешна мисия в Афганистан

 Otbrana.com

Военнослужещите от групата за комуникационно-информационна поддръжка от състава на Националния мобилен модул по КИС на НАТО (DCM-F), се завърнаха днес след поредното си успешно участие в мисията на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа“, съобщават от СКС.

В усложнената ситуация на световна пандемия, която не подмина и Афганистан, групата за КИП с командир капитан Ивайло Мараченски, изпълняваше задачи по осигуряване на комуникационно-информационна поддръжка на щаба на мисията “Решителна подкрепа” и изграждането и поддръжката на видео-телеконферентната комуникация и преносната кабелна среда. Капитан Мараченски изпълняваше и длъжността началник на секция "Планиране и операции" в командната група на операцията.

За отличното си представяне и постигнатите високите резултати военнослужещите от DCM-F бяха наградени с грамоти от командващия на операцията генерал Остин Скот Милър и от заместник-началникът на щаба на операцията полковник Арон Френч.

__________________________________________________________________

Това е трето поредно участие на българските военнослужещи от DCM-F в Афганистан, за което получават изключително високи оценки за своя професионализъм и работа от  Групата на НАТО по КИС към Върховното главно командване на обединените сили в Европа /SHAPE/ и от щаба на Втори свързочен батальон на НАТО, в чието подчинениe е DCM-F.

С решение № 615 от 17.10.2019 г. на Министерския съвет на Република България, от януари 2020 г., група от 9 военнослужещи от състава DCM-F участва в операцията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан „РЕШИТЕЛНА ПОДКРЕПА”, като изпълнява задачи по комуникационно-информационна поддръжка на щаба на мисията в гр. Кабул до 29 юли 2020 г.

По утвърдена от командващия на Съвместното командване на силите програма, преди началото на участието си в мисията групата премина подготовката на територията на Република България и Кралство Норвегия за периода  от 07.10.2019 г. до 10.12.2019 г, която завърши със сертификация от комисия на Съвместното командване на силите.

            Съгласно чл.72, ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили, командващия на Съвместното командване на силите организира и осъществява национален контрол, административното и логистично и осигуряване и транспортирането на Националния мобилен комуникационно-информационен модул.

Командир на групата е капитан Ивайло Иванов МАРАЧЕНСКИ – заместник-командир на DCM-F.

Капитан МАРАЧЕНСКИ е роден на 29 март 1987 г. в гр. Ловеч.

Завършил е Националния военен университет „Васил Левски “ през 2011 г. със специалност „Военни комуникационни системи“. Капитан МАРАЧЕНСКИ заема последователно различни длъжности в Мобилната КИС и националния мобилен модул за КИС и през 2018 г. е назначен за Заместник-командир на Националния  мобилен модул по КИС на НАТО (DCM) в Мобилна комуникационно-информационна система.

Завършил е множество курсове в областта на комуникационно-информационните системи. Владее английски и немски език на много добро ниво. Капитан Мараченски има богат практически опит в сферата комуникациите придобит чрез участието му в операцията на НАТО в Афганистан през 2013 и 2015 година, както и в множеството международни и национални учения, в които националния мобилен модул по КИС е неизменен участник.

Награждаван е с множество отличия от министъра на отбраната, началника на отбраната, командващия на Съвестното командване на силите. 

Националният мобилен комуникационно-информационен модул е формирование за осъществяване на комуникационно – информационна поддръжка на щабовете на НАТО на оперативно ниво при участието им в мисии, операции, кризи и учения. (DCM-F) е част от  състава на 2 свързочен батальон към Групата на НАТО по КИС, със седалище в Италия. Като формирование от структурата на НАТО Модулът е в състава на 2-ри свързочен батальон (2-nd NATO Signal Battalion) към групата на НАТО по КИС (NCISG).

Националният мобилен модул по КИС (DCM-F) е първото формирование на НАТО, сформирано на територията на Република България, като с решение № 282/05.05.2011 г. на Министерския съвет е обявено разполагането му в района на военно формирование 28860 – Горна Малина от състава на Съвместното командване на силите.

Процесът по създаването му  започва през месец  май 2011 г. с Решение  на Министерски съвет на Република България.

През 2012 г., със заповед на министъра на отбраната е назначена работна група, която под ръководството и дейното участие на офицери от Съвместното командване на силите, изготвя проект за споразумение между страната домакин и НАТО.

През м.март 2014 г. е получена първата комуникационно– информационна и автомобилна техника от Алианса, а през 2015 и комуникационно – информационна техника от последно поколение в НАТО.      През 2014, 2015, и 2016 модулът участва в мисии на НАТО в Република Турция, а през 2016, 2018 участва в мисиите на НАТО в Ислямска Република Афганистан. През същата година участва в учението на НАТО TRIDENT JUPITER в Република Гърция а през 2017 и 2019 в едни от най-мащабните учения на НАТО STEADFAST COBALT (Литва) и TRIDENT JUPITER (Норвегия).

Повишаването на професионалната подготовка на личния състав от DCM-F по съвременни цифрови комуникации и информационни технологии за развръщане и поддържане на комуникационно-информационното оборудване на НАТО е една от основните задачи на модула. За учебната 2019 година беше планирана и проведена специализирана подготовка и обучение на 30 военнослужещите от DCM-F в училището на НАТО по КИС (NATO CIS School – NCISS) в Латина, Италия, в Оберамергау, Германия и в Оейраш, Португалия, в CIS Support and Sustainment Centre в Съвместното Командване на Силите на НАТО в Брунсум, Холандия и в щаба на 2-ри Свързочен батальон на НАТО (2NSB) в Грацанизе, Неапол, Италия.

Група за комуникационно-информационна поддръжка от състава на Модула участва в годишното сертификационно учение на силите за отговор на с висока степен на готовност на НАТО–„STEADFAST COBALT 2019” за времето от 24.04.2019 г. до 06.06.2019 г., в Букурещ, Република Румъния, както и в едно от най-мащабните учения на Алианса за 2019 година за сертифициране на щабовете на НАТО застъпващи в дежурство като сили за отговор на НАТО през 2020 г.–“TRIDENT JUPITER 2019” в Ставангер, Кралство Норвегия, за времето от 04.10.2019 г. до 23.11.2019 г.