Изтребителите, които изпълняват задача по „Еър полисинг“, ще излитат от Крумово

30.08.2020 г. Изтребителите, които изпълняват задача по „Еър полисинг“, ще излитат от Крумово

 Спирдон Спирдонов

Според оценката на американската страна, извършена при подписване на договорите за новите самолети, наличната инфраструктура към момента не отговаря за експлоатацията на новия боен самолет, респективно първо следва да пребазираме изтребителите, които извършват задача по „Еър полисинг“, тоест МиГ-29 от оперативното летище на Граф Игнатиево в летище Крумово, на което първо да се извършват рехабилитационни работи и реконструкции на пистата, респективно след това да се отпочват действията по Граф Игнатиево. Това казва заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков на последното заседание на правителството, което реши да прехвърли допълнително 100 млн. лв. в бюджета на МО.

Допълнителни разходи по бюджета на министерството са за изграждане на интегрираната система и инфраструктурата за усвояване на експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет. То предвижда наземно обслужване, въоръжение, боеприпаси, изграждането на инфраструктурата за тях. Към момента летищната инфраструктура на Военновъздушните сили включва летищата Граф Игнатиево, Крумово, Безмер и Долна Митрополия. Това са летища, които в бъдеще ще се използват и като основни и като запасни летища за използването на F-16 Blok 70, казва заместник-министърът.

Според оценката на американската страна, извършена при подписване на договорите, наличната инфраструктура към момента не отговаря за експлоатацията на новия боен самолет, респективно първо следва да пребазираме изтребителите, които извършват задача по „Еър полисинг“, тоест МиГ-29 от оперативното летище на Граф Игнатиево в летище Крумово, на което първо да се извършват рехабилитационни работи и реконструкции на пистата, респективно след това да се отпочват действията по Граф Игнатиево, е записано в стенограмата на заседанието от 26 август. Най-общо това ще „включва изграждане на защитни съоръжения, хангари, привеждане на летателното поле (писта и рульожки) за експлоатацията на F-16, периметрова ограда, цялостна система за физическа сигурност и обходен път на летището, реконструкция на съществуваща водопроводна и канализационна система и ново пречиствателно съоръжение, складови райони за въоръжение и боеприпаси, автомобилен парк, кула за ръководство на движението“.