За възстановяването на Мемориала на Първи и Шести Софийски пехотни полкове

06.09.2020 г. За възстановяването на Мемориала на Първи и Шести Софийски пехотни полкове

 Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

След участието ни в скромият институционален щеремониял по полагане на венци в 12,00 часа пред Мавзолея-костница на княз Александър първи Батенберг от страна и с участието на доц.д-р Тодор Чобанов заместник-кмет по културата, образованието, спорта и младежките дейности в Столична голяма община бе проведено събеседване по историята на столицата и важните нейни архитектурно-исторически паметници, като един започнат и недовършен паметник, а именно Мемориалът на Първи и Шести Софийски пехотни полкове.

Мемориалът на Първи и Шести Софийски пехотни полкове е построен и открит на 28 октомври 1934 година от Негово Величество Цар Борис трети. Същият пострадва по време на бомбардировките над България през Втората световна война, а в последствие през 1979 година е окончателно разрушен, за да се построи в последствие също разрушения паметник 1300 години България. Сега от две години имаме поставен оргиналният лъв и се чака построяването на мемориала, стените с изписаните войни на България отдали живото си за отечеството.

Проведени бяха два конкурса и двата с отрицателен край, поради факта, че представените проекти се оказаха  изключително неадеквати и нежелани за реализиране.

При разговорът с доц. д-р Чобанов в таи посока стана ясно, че би трябвало да се проведе нов конкурс, в който дано се намери адекватно добро решение на мемориала. Това се оказва изключително трудна работа поради слабото участие и представяне на кандидатите в тези конкурси. Интересното и парадоксално е, че за паметник на един от голямите българи и кмет на столицата инж. Иван Иванов, е трябвало да се проведат пет конкурса, за да се стигнае и се доближи до един добър и представителен паметник. В разговорът се получи едно витание на мисъл за огромната комерсиалност на нещата на самия конкурс, че добра творба и добри архитекти не се явяват поради непрестижната сума, явно е , че тях не ги интересува, че името им ще остане в историята на страната с направата на един проект за мемориал подигащ духът на българина и оставащ напред за поколенията.

В тази посока Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите сподели, че е изпратил писмо до арх. Здравко Здравков и копие до г-н Чобанов с молба, да се представят материалите от последния конкурс и проблемите със стопирането на проекта. Тази инициатива е не само на съюза, но и обща със Съюза на Възпитаниците на Негово величество училища, ШЗО и РВГ с председател капитан далечно плаване Атанас Илев, две военно-патриотични организации, които небяха включени като членове на комисията по провеждане на конкурса. Получихме уверение от заместник кмета, че ще получим такъв отговор от арх. Здравков, а в разговорът стана ясно, че за да се реализира една такава прекрасна идея стартирала и чакаща развитие, основно място заема инициативата на военно-патриотичните организации и активното участие на Министерството на отбраната, тоест основата е в министреството, подпомогнато от военно-патриотичните организации и съдействието на Софийска голяма община.