30 години випуск „Шипченски“ отбелязаха офицери в Шумен

08.09.2020 г. 30 години випуск „Шипченски“ отбелязаха офицери в Шумен

 Otbrana.com

Офицери на Випуск 1990 г. – „Шипченски” на бившето ВНВАУ- Шумен от специалност „ПВО на страната”, отбелязаха 30-годишнината от своето завършване на 5 септември т.г. Със съдействието на декана на факултет „Артилерия,  ПВО и КИС” – Шумен на НВУ „Васил Левски” полк. доц. д-р инж. Дилян Димитров участниците в срещата посетиха учебното заведение. Там разгледаха местата, където някога са се обучавали и живяли и се запознаха със съвременните кабинети за подготовка на курсантите.

На срещата присъстваха командирът на някогашната 35-а курсантска батарея (1985-1990 г.) Георги Атанасов и взводните командири Димитър Зотов, Росен Богданов и Златко Стойнов.

Мероприятието завърши с приятелска сбирка на бившите курсанти и представители на техните семейства. На изпроводят те си пожелаха здраве и успехи в своите сегашни поприща и си обещаха да продължават да поддържат връзката помежду си и да се събират редовно.