Завършена е Пътната карта за военното ни сътрудничество със САЩ през следващите 10 години

09.09.2020 г. Завършена е Пътната карта за военното ни сътрудничество със САЩ през следващите 10 години

 Предстои подписването й от министрите на отбраната на двете страни. Чрез нея ние ще подпомогнем модернизацията на българските въоръжени сили, ще подобрим подготовката им, ще изградим новите стратегически лидери и ще изпълним по-ефективно нашите ангажименти към колективната отбрана на НАТО, смята министърът на отбраната Красимир Каракачанов.

              Спирдон Спирдонов

Завършихме изготвянето и съгласуването на десетгодишна Пътна карта, която да набележи мерките и да определи конкретните действия за отбранително военно сътрудничество между България и САЩ. Това съобщи министърът на отбраната Красимир Каракачанов в лекцията си при откриването на учебната година във Военна академия „Г. С. Раковски“. Като особено важна предстояща задача, той определи,  конкретизирането на бъдещото ни засилено стратегическо сътрудничество със САЩ в отбраната в рамките на Стратегическия диалог между България и САЩ в сферата на сигурността и отбраната. Според него, стратегическият диалог между двете държави е важен, защото, освен че ще подобри нашите икономически и търговски връзки, ще засили и сътрудничеството ни в областта на сигурността, отбраната и развитието на модерни способности за нашите въоръжени сили.

Министър Каракачанов декларира, че политическото и военното ръководство на МО има силна воля за осъществяване на конкретни действия в рамките на Стратегическия диалог, като отчитат тяхната изключителна важност за изграждане и развиване на модерни отбранителни способности. Затова, казва той, завършихме изготвянето и съгласуването на десетгодишна Пътна карта, която да набележи мерките и да определи конкретните действия за отбранително военно сътрудничество между България и САЩ.

Ползата от пътната карта бе определена така: „Чрез нея ние ще подпомогнем модернизацията на българските въоръжени сили, ще подобрим подготовката им, ще изградим новите стратегически лидери и ще изпълним поефективно нашите ангажименти към колективната отбрана на НАТО. Освен това изпълнението на Пътната карта ще допринесе за повишаване на сигурността в Черноморския регион. Особено важно е сътрудничеството в областта на морската ситуационна осведоменост в контекста на адаптираното предно присъствие на НАТО“.

В тази връзка министърът смята, че реализирането на българската инициатива за създаването на военноморски координационен център на НАТО във Варна за особено важно. Предстои в близко бъдеще Пътната карта да бъде подписана между министрите на отбраната на двете държави.