Висшето строително училище откри учебната година с модернизиран спортен комплекс

14.09.2020 г. Висшето строително училище откри учебната година с модернизиран спортен комплекс

 Спирдон Спирдонов

С тържествена церемония днес Висшето строително училище (ВСУ) „Любен Каравелов“ откри новата учебна година. Проявата бе на плаца (днес паркинг), където до 2000 г. се строяваха курсантите от Висше народно военно строително училище “Ген. Благой Иванов” (ВНВСУ), а по –късно - Висше военно инженерно строително училище “Любен Каравелов” (ВВИСУ). Много от кадрите на военното училище се включиха в откриването. Един от тях бе настоящият председател на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев, който е с основен принос за реконструирането на зала "Св. София" в бившия партиен дом в столицата в пленарна зала за Народното събрание.

Тази учебна година във ВСУ е знаменателна поне по две причини. Първата е, че на 14 юни 2020 г. се навършиха 100 години от създаването на Трудова повинност, прераснала по-късно в Строителни войски. Този юбилей ще бъде отбелязан на национална ниво на 9 октомври в района на училището. И втората, както обяви самият проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, това е последната учебна година, която той открива като ректор. Голямо щастие е за мен, каза той, че успях в тези четири години да работя, наследявайки славни традиции на Висшето строително училище. Бъдещето за нас, продължи ректорът, е много оптимистично. Днес ВСУ “Л. Каравелов” подготвя висококвалифицирани строителни кадри от всички образователно-квалификационни степени – “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като: известни и уважавани строителни бизнесмени; практикуващи инженери у нас и в чужбина; ръководители на различни нива в държавния и частния сектор; преподаватели във висши и средни училища; научни работници и други.

Студентите и преподавателите бяха поздравени от името на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, професионални организации на строителите и инженерите, Националното представителство на студентските съвети, възпитаници и партньори на училището. Прочетен бе поздравителен адрес от президента ген. Румен Радев. Специални поздравления от отправиха председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков, председателят на Столичната организация на СОСЗР бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов и председателят на клуб „Строителни войски“ полковник Фильо Филев, който е бивш началник на училището. По време на празника бе обсъдено и по-нататъшното взаимодействие между ВСУ и СОСЗР. В края на церемонията представител на първокурсниците получи един голям морков от Студентския съвет.

С рязане на трикольорна лента от проф. Борисов и Илиян Василев бе открит модернизираният спортен комплекс на училището. На обновения футболен терен усилено тренираха юноши. Зрителите ползваха съвсем нови седалки. Тенис кортовете накараха някои да съжаляват, че не са си донесли ракетите. Върхът, обаче, бе новата закрита спортна зала, за която могат да мечтаят спортните ни грандове.   

***

Висшето строително училище "Любен Каравелов" – София е наследник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено за нуждите на Строителни войски (Трудова повинност, Трудови войски). Преминало е през различни периоди и форми на съществуване – школа, средно, полувисше и висше учебно заведение. Създадено е с Височайший указ №22 /18.10.1938 г. на Негово Величество Цар Борис III. За кратък период от време е изградена учебно-материалната база в района на кв. Лагера и е подбран командният и преподавателският състав. През 1942 г. училището е преместено в собствена сграда в кв. Горна баня.

През м. септември 1951 г. Школата е реорганизирана в Народно училище за трудови офицери (НУТО), а от 1952 г. носи името на бившия главен директор на Трудова повинност – генерал Благой Иванов. От 1966 г. училището е разположено в специално построена за целта сграда на ул. "Суходолска", където се намира и в момента.

През 1969 г. училището е преобразувано в Полувисше народно военно училище за офицери от Строителни войски (ПНВУОСВ).

Поради значително нарасналия обем и сложност на строително-монтажните работи, изпълнявани от Строителни войски, и нуждата от висококвалифицирани военни кадри с висше образование, с Указ на Държавния съвет №1815/16.08.1973 г., училището е преобразувано във Висше народно военно строително училище "Ген. Благой Иванов" (ВНВСУ "Ген. Благой Иванов). Обучението се е провеждало по специалността "Промишлено и гражданско строителство" с два профила: строителни конструкции и технология на строителството.

В училището са подготвяни ръководни кадри не само за Строителни войски и за отрасъл "Строителство", но и за Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и за други ведомства. Училището е било притегателен център за обучение не само за младежите от нашата страна, но и от редица други страни от Африка, Азия и Латинска Америка. В изпълнение на междуправителствени спогодби в него са обучавани курсанти и офицери от Танзания, Мозамбик, Куба, Лаос, Йемен, Виетнам, Монголия, Сирия и други.

През 1991 г. с Указ №248/15.08.1991 г. на Президента на Р България училището е преименувано във Висше военно инженерно строително училище "Любен Каравелов" (ВВИСУ "Любен Каравелов").

От 31 август 2000 г. със Закон за преобразуване на Строителни войски, ВМТ и ВКПД в държавни предприятия (ДВ, бр. 57/14.07.2000 г.) ВВИСУ "Л. Каравелов" е девоенизирано и преименувано във Висше строително училище "Любен Каравелов" (ВСУ "Л. Каравелов") със статут на държавно висше специализирано училище.