Министърът на отбраната награди председателя на Национална асоциация „Сигурност“

16.09.2020 г. Министърът на отбраната награди председателя на Национална асоциация „Сигурност“

 Полковник от запас Чавдар Петров бе преизбран за председател на военно-патриотичната организация, която е колективен член на СОСЗР.

Спирдон Спирдонов

В началото на днешното отчетно-изборно събрание на Национална асоциация „Сигурност“ (НАС) бе прочетена заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов за награждаване на председателя й полковник от запаса Чавдар Петров с юбилеен медал „75 години от Втората световна война“. Мотивите са за принос към отбраната и сигурността на страната, а поводът – неговата 70-годшнина. Отличието връчи председателят на СОСЗР ген. Златан Стойков. Той награди полк. Петров и с мемориалния знак на СОСЗР. Със заповед на председателя на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов полк. Петров бе удостоен с юбилеен медал „75 години от Победата над фашизма“.

Ген. Стойков и председателят на АРЗ полковник от запаса Горан Симеонов приветстваха участниците в проявата. С решение на УС на СОСЗР с почетни грамоти бяха удостоени членовете на НАС полковник от запаса Веселка Томова, старшина от запаса Лилия Георгиева, полковник от запаса Димитър Асенов, полковник от запаса Николай Стефанов, полковник от запаса Стефан Мухин и полковник от запаса Николай Бонков. В края на събранието бяха избрани нови Управителен съвет и Контролно-ревизионна комисия. За предсдател на близо 2-хилядната организация бе преизбран полковник от запаса Чавдар Петров.

В отчетния доклад, прочетен от председателя бе анализирана дейността във времето след 2016 г. Посочено бе, че е продължена линията за отваряне  на организацията  към по-широк кръг лица, обновяване и подобряване на количествената и качествена характеристика  на членския състав. Показателно е, че са приети 323 нови членове в София, а общият числен състав на членовете в клоновете в страната е нараснал на 630 човека.

С  удовлетворение можем да отчетем, подчерта полк. Петров, че в организацията ни вече влязоха  млади колеги, главно от спецслужбите  и други структури от сектор „Сигурност“. Включили са се и млади преподаватели от различни ВУЗ, чрез които са проведени обучения и конференции сред студентската общност. Изводът е, че подобряването на  количествения и качествен състав е показател за бързо растящата популярност на НАС сред служителите от спецслужбите и обществеността. В същото време за недопускане на фалшиво членство Управителният съвет е разработил детайлно нови по-високи критерии за новопостъпващите, проверка и доказване с документи принадлежността на кандидатстващия към органите за сигурност и обществен ред на Р. България.

Прави впечатление разнообразната дейност, според интересите, компетентността и  възможностите на хората. Установена е  традиция да се честват юбилейните годишнини на членовете на Асоциацията, на които им се връчват  поздравителни адреси и  специално изработени за целта организационни атрибути. Офисът на организацията се е превърнал в предпочитано място за срещи по индивидуални и обществени въпроси. С интерес се посрещат екскурзиите и срещи с организациите по места, посещения на географски и културно-исторически забележителности. Много добре се приемат културните и масови развлекателни  мероприятия  с групи или от всички членове. Такива са организираните ежегодни тържества - коктейли за Новогодишните празници и честване на Осми март за жените членки на НАС. Събранията по тържествени и други поводи също имат положителна роля за сплотяване и мобилизиране на състава. Отправена бе благодарност към композитора Кирил Икономов и Мая Нешкова, които в поредица от концерти на националното си турне изпълняваха химна на ветераните от сигурността „Клетва”.

Сериозен показател за чувствително повишения авторитет на НАС са получените покани и участието в десетки научни конференции. Съвместни изяви има с УНСС, СБЖ, СОСЗР и другите военно-патриотични организации. През 2018 г. НАС става съучредител на гражданската инициатива „Единение за България”, в която участват 43 обществени организации. Активно се изявяваме в медийното пространство, посочи полк. Петров. Започнахме, каза той, и предаване по телевизионния канал „България 24” със заглавие „Държавност, общество, сигурност”, излъчвано всяка неделя от 18,10 ч. и повтаряно във вторник и четвъртък.

Социалната дейност също е сред приоритетите на Асоциацията. Събранията по най-различни поводи, концертите, честванията и юбилейните годишнини, новогодишните сбирки, осмомартенските празненства – всичко това се прави за членовете на НАС, се отбелязва в доклада. „За да знаят, че някой мисли за тях, че за добро, или лошо, винаги ще получат приятелска ръка и другарска подкрепа. Много добре се приема и оценява фактът , че се обаждаме на рождения ден на всеки член на НАС, с най добри пожелания“, каза председателят.

През периода на няколко пъти за Коледа и Великден са раздавани  хранителни продукти на самотни колеги. За това бе изказана благодарност  на Николай Крушков и  Васил Маринов. Нуждаещи се членове са подпомогнат и с парични средства за лечение.  За сега никой от членовете на НАС не е кандидатствал за помощ от СОСЗР, но Асоциацията е подпомогнала социалния фонд на Съюза с 500 лв. Има много случаи, когато УС на НАС се застъпва пред държавни или общински органи в защита на социални или други права на членовете. През 2019 г. е сключен договор с „Петрол” АД, като са осигурени 2000 карти за отстъпка при зареждане на бензиностанциите им. Отстъпката е между 7 и 9 ст., в зависимост от вида гориво, а извън това „Петрол” превежда по една стотинка на литър горива на НАС. Натрупаните суми могат да се използват само за гориво, което осигурява  средства за пътуване в страната.

Една от най-важните ни задачи през отчетния период, се посочва още в доклада,  беше да участваме активно  и да се изявяваме като  фактор  при обсъждането и  решаването на проблеми, отнасящи се до стабилността, сигурността и спокойствието в страната. Извършен е анализ на състоянието, слабостите и пробивите в системата  на националната сигурност. Използвахме разнообразни форми  за дейност, в рамките на своите компетенции и възможности работехме за подобряване състоянието на сектор "Сигурност", бе категоричен полк. Петров.

В изказванията бе потвърдено становището, че в последно време чувствително нараства авторитетът на Асоциацията. Поставени бяха някои проблеми поради липсата на клубна база на клоновете в страната. Ген. Златан Стойков пое ангажимент да помогне за решаването на този въпрос по пътя на взаимодействието със струкутрите на СОСЗР. В събранието участва и главният секретар на СОСЗР полковник от запаса Павел Станев.

Снимка: Димитър Бебенов