От 26 септември до 30 октомври охраняваме родното небе заедно със САЩ

16.09.2020 г. От 26 септември до 30 октомври охраняваме родното небе заедно със САЩ

 Всяка от страните поема разходите за собствените сили и средства, участващи в съвместните мисии.

Otbrana.com

Правителството прие решение във връзка с изпълнението на Постоянно действащия план за интегрирана ПВО и ПРО на НАТО

Министерският съвет прие решение, с което разрешава в периода от 26 септември до 30 октомври 2020 г. включително съвместно изпълнение на задачи по охраната на въздушното пространство на Република България от ВВС на Република България и Силите на САЩ в състав до 8 самолета, като същите изпълняват и задачи по Постоянно действащия план за интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, съобщава правителствената пресслужба.

 Постоянно действащият план за интегрирана ПВО и ПРО на НАТО регламентира дейностите на съюзните държави в мирно време, по време на криза и при военен конфликт. В качеството си на член на НАТО България изпълнява задачи по този план. На срещата на най-високо равнище на НАТО в Уелс през 2014 г. и във Варшава през 2016 г. държавните и правителствени ръководители на страните-членки на НАТО взеха решения за изпълнение на мерки за гарантиране на сигурността на съюзниците в Източна Европа и засилено предно присъствие на съюзни сили по източния фланг на Алианса. Една от тези мерки касае усилването на мисията по охрана на въздушното пространство на страните-членки от източния фланг със съюзнически сили на ротационен принцип.

С настоящото решение се регламентират дейностите на българските ВВС и на Силите на САЩ по изпълнение на конкретни съвместни мисии, като се определят специфични ограничения за дежурните самолети на САЩ. Всяка от страните поема разходите за собствените сили и средства, участващи в съвместните мисии.

***

 На днешното заседание министрите одобриха доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2019 г. През изминалата календарна година Междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел 10 заседания, на които са разгледани 168 заявления на фирми за издаване на документи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Междуведомственият съвет издаде през 2019 г.: 25 едногодишни лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната (ПСО); 65 петгодишни лицензи за износ и внос на ПСО; 63 удостоверения за регистрация за трансфер на ПСО; 34 удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ПСО; 13 изменения на лицензи за износ и внос на ПСО; 16 изменения на удостоверения за регистрация за трансфер на ПСО; 4 изменения на удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ПСО. Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание.