Кога ще покажем, че България я има?

24.09.2020 г. Кога ще покажем, че България я има?

 Вярно е, че благодарение на протестите, светът научи, че у нас има гражданско общество. Добре е да научи, че има и държава.

Спирдон Спирдонов

Септември си отива с двата празника, всекидневните протести и запушените уши на властта. Като дойде някаква историческа годишнина се сещаме, че всички трябва да сме заедно, като дедите ни. Научихме се да даваме за пример миналото и в повечето случаи да се чувстваме непогрешими. И най-добрите! Все си мислим, че обединението трябва да стане около нас, но не и около ония с другото мнение. Това, че съединението прави силата, е вярна сентенция още от Кубратово време, но и него го оставихме на сградата на старото Народно събрание. Не че личният състав на парламента го олицетворяваше с поведението си, но все пак минаваше под него, когато влизаше през централния вход. Вече парламентарната ни република няма и лозунг. Постигнатите през 2004 и 2007 г. стратегически цели за членство в НАТО и ЕС сами подсказват, че, за за бъдем уважавани съюзници, трябва да си изчистим къщичката. Т.е. да се модернизираме не само в пътната мрежа, но и във властта и особено в нейното поведение. Да покажем, че българите ги бива, както през Априлското въстание, Съединението и обявяването на Независимостта, например. И не само това. Защо светът да не научи, че през следващата година България става на 1340 години?! Като че ли, обаче, мислим повече за непоклатимостта на мандата си, отколкото за духа на нацията. Ако не беше така, държавата отдавна да беше инициирала организация за подготовка на такова честване на национално ниво и в международен план. Не някоя неправителствена организация, защото този път става дума за годишнината точно на самата ни държава. Или и сега ще замълчим срамежливо, за да не засегнем някого извън границите ни. Но, за сметка на това, ще продължват да ни призовават да бъдем достойни потомци на загиналите във войните за обединението на България. Тук имам една забележка. Незнайно защо, припомняме само героизма на българския войник в последните 142-143 години, а забравяме тези воини и техните пълководци, които създадоха, утвърдиха и изведоха на европейската сцена България във времената след 681 г.?!

Вярно е, че благодарение на протестите, светът научи, че у нас има гражданско общество. Добре е да научи, че има и държава.

Коментарът е публикуван във в. „Земя“, 24 септември 2020 г.