Интересно: С диплома от седми клас ставаш войник?! И то резервист!

27.09.2020 г. Интересно: С диплома от седми клас ставаш войник?! И то резервист!

 Ако въпросът опира само до попълване на бройките в резерва на една модерна и восокотехнологична армия, може образованието изобщо да отпадне, като изискване за отбиване на срочна служба в доброволния резерв.

Спирдон Спирдонов

Новият вид служба в армията ще се нарича „срочна служба в доброволния резерв“. Това предвиждат промените в Закона за резерва на Въоръжените сили, приети вече на първо четене. Само за шест месеца резервистът не само ще минава начална и специална военна подготовка, но и ще изпълнява задачи в състава на военни формирования. За което не са необходими кой знае какви знания, след като кандидатите могат да бъдат и с основно образование, т.е. завършен седми клас?! А става дума за попълване на длъжности в модернизирана и високотехнологична армия, което едва ли някой може да оспори. И за голяма лична отговорност от страна на резервиста. Той ще трябва самостоятелно да надгражда своите знания, доколкото това е възможно извън армията, за да бъде максимално полезен, когато бъде призован в строя. Ако въпросът опира само до попълване на бройките в резерва, може образованието изобщо да отпадне, като изискване за отбиване на срочна служба в доброволния резерв.

Да приемем, че всичко това е добре премислено. Според закона, министърът на отбраната ще определя длъжностите за приемане на срочна служба в доброволния резерв. Очевидно, в нашата армия има такива и за основно образование. В такъв случай може да се промени и Законът за отбраната и Въоръжените сили, където е регламентирано, че кандидатите за войници трябва да имат най-малко средно образование. И да се даде право на министъра на отбраната да определя длъжности за професионални войници с диплома за завършен седми клас. Така тези, които са с основно образование  и преминали въпросната срочна служба  ще могат да се възползват от възможността да станат професионали войници без конкурс, както е за останалите.

Интересен е и другият въпрос. Какъв стимул има този, който е изкарал шест месеца срочна служба в доброволния резерв и се е уволнил?  Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв, е записано в гласуваните промени, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Това е най-сериозния мотив, който, според вносителите, би довел до повече кандидати. Едва ли резервист със седми клас би могъл да ползва това право, което му дава законът! Та дори и със средно образование! Тогава къде остава стимулът на тези с основно образование, които, очевидно, или са безработни, или работят в частния сектор.

Въпросът със степента на образованието, като условие за приемане в редовната армия или в резерва, особено за войниците, подлежи на прецизиране. И то така, че да е в интерес на набирането на достатъчен и качествен личен състав.