Започна националното честване на 100 години от създаването на Строителни войски

09.10.2020 г. Започна националното честване на 100 години от създаването на Строителни войски

 Спирдон Спирдонов

Рано тази сутрин стотина офицери и сержанти, служили в Строителни войски, се събраха пред Паметника на Трудовака по пътя от Кокаляне за Самоков. Така започна националното честване на 100 години от създаването на Трудова повинност и Строителни войски. С венци и цветя бе почетено делото на онези българи, които изградиха най-големите обекти, пътища и съоръжения у нас. Председателят на клуб „Строителни войски“ към Столичната организация на СОСЗР полковник от запаса Фильо Филев припомни, че паметникът е построен през 1960 г. по инициатива на ген. Винаров, който по това време е бил началник на Главно управление пътища. За годишнината са възстановени информационните плочи. С униформата си бе дошъл от Враца полковник от запаса Тоодор Мицковски – един от строителите на АЕЦ Козлодуй, уволнил се през 1991 г. като началник-щаб на Плевенската строителна дивизия.   

Венци и цветя бяха поднесени и в София на паметника на създателя на Трудова повинност Александър Стамболийски. За делото на Александър Стамболийски говори заместник-председателят на 37-ото Народно събрание Атанас Железчев. В празника, който продължава в района на Висшето строително училище, участват лично съветникът на президента по отбрана и сигурност полковик от запаса Илия Милушев,  председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков, главният секретар на Съюза полковник от запаса Павел Станев и председателят на Столичната органиация на Съюза бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов. Предстои откриването на юилейна изложба и тържествено събрние.