Старши лейтенант с орден „Стара планина“

13.10.2020 г. Старши лейтенант с орден „Стара планина“

 Otbrana.com

Указ № 207 от 2 октомври 2020 г.на президента  Румен Радев за награждаване на о.з. старши лейтенант проф. д-р Никола Николов Владов с орден " Стара планина" първа степен е публикуван в днешния брой на Държавен вестник.

Отличието е  заради за значимия му принос в развитието на науката и практиката в сферата на коремната хирургия, за усъвършенстване на чернодробно- панкреатичната хирургия и прилагане на интраоперативната ехография, за въвеждане за пръв път в България на лапароскопска хирургия на черния дроб и на панкреаса, за цялостна дейност в областта на военномедицинското дело, за популяризиране дейността и издигане престижа на здравните органи от Министерството на отбраната в страната и чужбина.