Курсантите със статут на военнослужещи

13.10.2020 г. Курсантите със статут на военнослужещи

 Спирдон Спирдонов

Този въпрос отдавна се поставя от курсантите. Очакване, че той може да се реши дойде от последното заседание на Комисията по отбрана, когато бе представен началникът на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов във връзка с повишаването му във висше офицерско звание. Той благодари на председателя на комисията генерал Константин Попов за инициативата курсантите вече да бъдат със статут на кадрови военнослужещи. Имам подкрепата и на министъра на отбраната Красимир Каракачанов, каза бригаден генерал Маламов. Според него това е добра стъпка и тя  чувствително ще повиши мотивацията на младите хора да бъдат офицери от Българската армия. Генерал Попов потвърди, че има подкрепата на министъра курсантите да бъдат със статут на военнослужещи.

В какво точно ще се изрази тази промяна, предстои да видим. Според някои експерти ситуацията е аналогична с тази на слушателите от Военна академия. Т.е. получаване на курсантска заплата и зачитане на годините на обучение във висшите военни училища за трудов стаж. Разбира се, всичко това е обект на обсъждане и промяна на закони и други нормативни документи. Идеята, обаче, си заслужава да бъде реализирана. Както каза и самият началник на НВУ в комисията, основният инвестиционен проект на Министерството на отбраната е инвестицията в подготовката на  достойни млади хора, добре мотивирани и не на последно място – искащи да служат в Българската армия.