15 години Асоциация на Сухопътните войски. Честито!

08.11.2020 г. 15 години Асоциация на Сухопътните войски. Честито!

 Otbrana.com

Асоциацията с председател генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков е създадена на 8.11.2005 година и е регистрирана в Софийски градски съд като сдружение с дейност в обществена полза. Тя е колективен член на СОСЗР. В редакцията на „Отбрана“ се получиха поздравления за празника от председателите на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и Съюза на ветераните от  войните на България младши лейтенант от запаса Петър Велчев и доц. д-р Иван Сечанов.

В Устава на организацията е записано: „Сдружение “ Асоциация на Сухопътните войски на България” е  сдружение с военнопатриотична насоченост на офицери, сержанти, войници и граждански лица, които са работили или са на служба в състава на Сухопътните войски на България от тяхното създаване през 1885 година до днес.

Сдружението обединява и юридически лица, в чиито предмет на дейност има дейности свързани с развитието, подготовката, материалното осигуряване на Сухопътните войски и военнопатриотичното възпитание.

Тази наразривна връзка между поколенията, между народ и армия и единението на нацията в дни на тежки изпитания са съхранили за вековете нашата родина- Република България.

Продължението на тези традиции и подпомагане с граждански средства изпълнението на святата мисия на Сухопътните войски – да бъдат гарант на независимостта и носител на воинската слава на България, е основния предмет на дейност на Сдружението.“