За един текст в закона за бюджета, който е по-скоро обида за военнослужещите

09.11.2020 г. За един текст в закона за бюджета, който е по-скоро обида за военнослужещите

 Спирдон Спирдонов

Един текст в закона за държавния бюджет стои във фризера. Основателно се поражда въпросът защо изобщо го има. Всяко правителство го преписва от предната година и така си караме. Става дума за базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност във Въоръжените сили. И през 2021 г. той ще бъде 380 лв. Това бе гласувано на първо четене. Така ще бъде и на второ, след като най-важният закон за държавата се приема по бързия способ.

Тези 380 лв. си стоят в бюджета без да се променят от 2015 г., т.е. вече ще станат седем години. Това, очевидно, е политика на управляващите от 2010 г. наасам. От 2010 до 2014 г. базата стои замръзнала на 376 лв. Ако погледнете бюджетите в годините преди  2010 г. ще видите, че  всяка година размерът на базата се увеличава. Вярно е, че има коефициенти, с които базата се умножава. Регламентирано е, че коефициентът за офицери е не по-малко от 2,3, за сержанти и офицерски кандидати – не по-малко от 1,75 и за войници – не по-малко от 1,6. Да, ама и те трудно мърдат. Войнишкият коефициент ще стане на 12 години, сержантският не е пипан едно десетилетие, а офицерският скоро ще навърши една петилетка.

Преди четири години законодателят даде право на министъра на отбраната да определя размера на основното месечно възнаграждение на военнослужещите. Преди, това ставаше с постановление на правителството. Подобно решение е за хубаво и за лошо. Така както законодателят е вкарал във фризера въпросните текстове, в един момент един министър може да умножи 380 лв. по 1,6 и да определи 608 лв. основна войнишка заплата.  Да, след като в законите за бюджета и за отбраната са написани тази база и тези коефициенти, значи се допуска професионалният войник да живее с доста под минималната за страната заплата, дори и да разчита на допълнителни възнаграждения.

Това с евентуални решения на евентуален министър, разбира се, е хипотеза. Кое е обидното, обаче? Няма никакво обяснение защо базата е точно 380 лв. На какви разчети се основава тя. След като през тези години се променят минималната и средната работна заплата, да не говорим за минимална пенсия, линия на бедност, социална пенсия и т. н. Ако текстът е формалност, по-добре да отпадне. Макар, че наличието му в закона за държавния бюджет е гаранция да не се вземат произволни решения. Още повече, че той се отнася и за другите структури в системата на сигурността.

Има едно решение, което в годините назад се смяташе за правилно, но нямаше дълъг живот. Базата да бъде средната заплата в обществения сектор. Тогава няма да има нужда от кампании за набиране на войници, ако 1300 лв., например, се умножат по 1,6 и се получи размерът на най-малката заплата в армията. Няма да има нужда от десетте процента, които се дават сега.  Ако пък държавата няма толкова пари за защитниците си, може базата да стане, колкото минималната работна заплата, т.е. 650 лв., но да не стои на тези обидни 380 лв. Едва ли, обаче ще се намери смелчага, за да направи поне едно от двете  предложения. Тогава некомплектът от личен състав в армията и резерва ще продължава да ни тревожи, особено при 30 процента увеличение на заплатите в държавната администрация, а и не само там.