Подписан бе договорът за два нови кораба за ВМС. Разчетите показват, че ни трябват още два

12.11.2020 г.  Подписан бе договорът за два нови кораба за ВМС. Разчетите показват, че ни трябват още два

 Спирдон Спирдонов

В сградата на Министерството на отбраната днес беше подписан дългоочакваният договор за „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“. Германската компания „Люрсен“ ще построи и достави два многофункционални модулни кораба, като финансовата рамка на проекта е на стойност 984 млн. лв. с ДДС.

Министерският съвет упълномощи министърът на отбраната Красимир Каракачанов да подпише договора, което той стори днес заедно с управляващия директор на компанията Дирк Малговски. С този проект направихме втората крачка към модернизацията на армията, след подписването на договора за новите изтребители, каза той. Надявам се, допълни министърът, това да не е последната крачка към модернизация на нашите ВМС. Според германската страна и двата кораба ще бъдат построени в България. Строежът ще бъде извършен на територията на Република България в корабостроителен завод МТГ „ДЕЛФИН“.  Корабите се очаква да бъдат доставени съответно през 2025 и 2026 година. Договорът предвижда обучение както на екипажите, така и на инженерния състав. Корабите притежават способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС. С реализацията на проекта ВМС ще придобият модерни способности за противодействие на надводен, подводен и въздушен противник.

На церемонията присъстваха още началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, заместник-командирът на ВМС флотилен адмирал Георги Пенев,            посланикът на Германия у нас   Кристоф Айххорни и представители на фирмата изпълнител.

Оперативните разчети показват, че за да се удовлетворят нуждите на националната сигурност и поетите международни ангажименти са необходими 4 нови кораба, които да бъдат напълно съвместими със силите на съюзниците. Към момента финансово възможности са за придобиване на 2 нови патрулни кораба и за частична модернизация на фрегатите, клас Е-71.

С решение на 43-то Народно събрание от 2 юни 2016 г., беше приет Проект за инвестиционен разход, за придобиването на 2 многофункционални модулни патрулни кораба за ВМС (с прогнозна максимална стойност 820 милиона лева). В тази връзка с РМС156/16.03.2017 г. беше определено наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който следва да бъде защитен при реализацията на проекта – морският суверенитет.

В изпълнение на решението на Министерския съвет бяха изпратени покани за потвърждаване на интереса до осемте корабостроителни компании, притежаващи проекти, отговарящи на изискванията на ВМС, които са декларирали значителни възможности за покриване на изискванията за реализация на Проекта след първоначалното запитване през 2015 г. с конкретни предложения.  Към 14.06.2017 г., седем от тях потвърдиха желанието си за участие в процедурата.

В установения срок за подаване на оферти – 17.00 ч.на 23.10.2017 г., постъпи само една оферта от „МТГ-ДЕЛФИН“ АД, която покриваше изискванията на Министерство на отбраната. В процеса на подготовка за сключване на договор, на 20.12.2017 г., представителите на „МТГ-Делфин“ АД депозираха писмо, с което се оттеглиха от участие в преговорите, като основната посочена причина беше влязлото в сила от 01.01.2017 г., облагане с ДДС, което не беше предвидено при приемането на проекта за инвестиционен разход от Народното събрание през 2016 г.

Актуализираният вариант на Проекта за инвестиционен разход от 19 юли 2018 г. е с прогнозна стойност 984 млн. лв. с ДДС. След съответните процедури на 6 декември 2019 г. две компании подадоха своите актуализирани оферти – „Люрсен“ – Германия и „Фикантиери“ – Италия. На 9 декември двете оферти бяха отворени. Офертата на „Люрсен“  отговаря на изискванията на възложителя, става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос на народния представител Георги Стоилов. Другата оферта, посочва той, също отговаря на изискванията, но ценовото предложение на „Фикантиери“ и след редуциране на цената, не влиза във финансовата рамка на проекта.  Поради тази причина тази оферта е оценена, но не е класирана. Това е записано и в доклада на Междуведомствената работна група, създадена със заповед на министър-председателя .   

Що се отнася до начина на плащане, в актуализирания проект  за инвестиционен разход е записано, че разпределението на финансовите средства по години (171 млн. лв.) е прогнозно и се допуска коригирането му в рамките на общата прогнозна максимална стойност, съгласувано с Министерството на финансите и съгласно действащата в страната законова рамка в зависимост от изпълнението на етапите на реализиране.

Остана да се случи подписване на договор и за Сухопътни войски. Двете ценови оферти по проекта за придобиване на бойни бронирани машини, които бяха отворени на 2 октомври, не съответстват на одобрената от парламента финансова рамка. Парите са повече от утвърдените 1, 240 млрд. лв. с гласуване в Народното събрание. С колко? С  отговор преди седмица не се ангажира заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков. След съответните изпитвания ще има преговори за намаляване на цената. Това, обаче няма да е за сметка на броя на машините – 90 бойни и 60 спомагателни. Има вариант от междуведомствената група да бъде представено предложение до министъра на отбраната за изграждане на актуализирано RfP /искане за предоставяне на оферта/ и то отново трябва да бъде потвърдено от парламента, но ако то ще означава повишаване на финансовата рамка, а не е свързано с отбранителните способности, това е изцяло политическо решение, допълни заместник-министърът. Възможно е реализирането на проекта да започне отначало, но Сухопътни войски ще трябва още да чакат доста модернизацията, което го правят отдавна.

Заместник-министър Величков прогнозира подписване на договор за корабите между 1 и 15 ноември. Тази прогноза се сбъдна. За бронираните машини – идната пролет. Ще видим.