Народният представител Милен Михов предлага промени в бюджета за отбрана

15.11.2020 г. Народният представител Милен Михов предлага промени в бюджета за отбрана

 Спирдон Спирдонов

Срокът за предложения между двете четения на Законопроекта за държавния бюджет за 2021 г. изтече в петък. Единствено народният представител доц. д-р Милен Михов смята, че трябва да има промени в средствата, с които Министерството на отбраната да разполага през следващата година.   

Според депутата предвидените 2, 011 млрд. лв. разходи за МО, които включват бюджета на министерството за 2021 г., трансфери за висшите военни училища и заложените средства от централния бюджет, са недостатъчни. Причината е, че те представляват 1, 615 на сто от БВП, а според Националния план за достигане на 2 процента до 2024 г., трябва да бъдат 1,64 процента. За това, смята доц. Михов, разходите за отбрана в бюджета трябва да бъдат 2,042 млрд. лв. Става дума за увеличение с 30, 860 млн. лв. Депутатът предлага и конкретни промени в таблицата за разходите. Те са в перата за текущи разходи - специално за персонал, бюджетни взаимоотношения с централния бюджет, политика за отбранителни способности и тавана на позволените разходи.

Втрото предложение на доц. Михов е чл. 106 да се промени, така че ограниченията за 95 процента да не се отнасят за средствата за персонал. Намалението с 5 процента да се изчислява само върху останалите текущи и капиталови разходи. В разпоредбата на чл. 106 е записано, че месечните разходи се извършват в размер на 95 процента от бюджета, включително за персонал. Така, според него, МО трябва да разчете 83 млн. разходи под условие за декември 2021 г. Това, посочва депутатът, са доста средства, което ще блокира назначаването на военнослужещите и ще наврени на подготовката на формированията.