Честито на всички, които служат в органите на артилерийско въоръжение

18.11.2020 г. Честито на всички, които служат в органите на артилерийско въоръжение

 Otbrana.com

Днес се навършват 142 години от създаването на структури, отговарящи за съхранението, техническото обслужване и снабдяването на Българската армия с въоръжение и боеприпаси.

На 18.11.1878 г. княз Дондуков – Корсиков утвърждава „Временно положение на артилерийските складове на Българската земска войска”, с което се поставя началото на органите на службата артилерийско въоръжение в Българската армия. Затова и през 1997 г. със заповед на началника на Генералния щаб на Българската армия датата 18 ноември е утвърдена за празник на органите за ракетно-артилерийско въоръжение и боеприпаси.

Органите за въоръжение, съхранение, ремонт и осигуряване на армията с въоръжение и бойни припаси са създадени в най-дълбока древност. Те са едни от най-старите служби не само в Българската армия, но и в световната военна история.

Всички велики военни пълководци, оставили имената си в историята с постигнатите от тях военни победи са обръщали особено внимание и са полагали големи усилия за въоръжението на предвожданите от тях войски. Много често именно превъзходството във въоръжението е бил един от ключовите фактори за завоюваните победи. Българската история не прави изключение.