Силите за специални операции ще получт 68 бронирани машини за 50 млн. лв.

21.11.2020 г. Силите за специални операции ще получт 68 бронирани машини за 50 млн. лв.

 Средствата са от бюджета на МО. Ще се изплащат в продължение на три години. Проектът трябва да бъде изпълнен до 2022 г.

Спирдон Спирдонов

Правителството прие решение за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка при реализация на Инвестиционен проект „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав от Силите за специални операции“.

Предстои реализирането на проект за придобиване от Силите за специални операции на 68 броя бронирани машини 4 х 4, предложен от министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Става дума за 12 броя 4 х 4 тежкобронирани с дистанционно и ръчно управляеми куполи, които са по стандартите на НАТО. Те са за борба с терористични групи. И още:  44 броя машини – това е основната група машини – 4 х 4, частично бронирани за групите за специални операции; 4 броя командно-щабни машини за управление на специалните операции; 4 броя медицинско евакуационни машини; 3 броя машини за електронно подаване и 1 брой ремонтно-евакуационна машина.

Общата стойност на проекта е 50 млн. лева с период за плащане три години – от 2020 до 2022 година, като тази година се отпускат 10 милиона, в следващите две години – по 20 милиона. Средствата са от бюджета на Министерство на отбраната, уточнява министър Кааракачанов. Проектът ще се изпълнява от  българска фирма, която вече има реализирани продажби за Федерална република Германия и поръчка за други европейски и НАТО-вски държави.

Това е проекта, подчертава министърът, за сметка на бюджета на Министерството на отбраната, не става въпрос за никакви допълнителни разходи, тъй като след това решение могат да възникнат политически спекулации. Тоест, продължава той, това не са пари, които сме придобили следствие на някакви заеми или нещо друго, това са средства от бюджета за 2020 година, а за следващите две години са предвидени в бюджетите, съответно за 2021, надявам се да гласуваме и за 2022 година.