Парламентът не пожела да увеличи разходите за отбрана с 30 млн. лв.

25.11.2020 г. Парламентът не пожела да увеличи разходите за отбрана с 30 млн. лв.

 Спирдон Спирдонов

Народното събрание не прие предложението на депутата от ПГ „Обединени патриоти“ доц. д-р Милен Михов да се увеличи разходната част на бюджета на МО за следващата година с 30,860 млн. лв. Това стана по време на второто гласуване на предложения от правителството Законопроект за държавния бюджет за 2021 г. За увеличението бяха 15 народни представители, 60 - против, а 63 се въздържаха. В пленарна зала изказвания по този текст нямаше. Предложението не беше подкрепено и от бюджетната комисия.

Според депутата предвидените 2, 011 млрд. лв. разходи за отбрана, които включват бюджета на министерството за 2021 г., трансфери за висшите военни училища и заложените средства от централния бюджет, са недостатъчни. Причината е, че те представляват 1, 61 на сто от БВП, а според Националния план за достигане на 2 процента до 2024 г., трябва да бъдат 1,64 процента. За това, смята доц. Михов, разходите за отбрана в бюджета трябва да бъдат 2,042 млрд. лв. Става дума за увеличение с 30, 860 млн. лв. Депутатът предлагаше и конкретни промени в таблицата за разходите. Те са в перата за текущи разходи - специално за персонал, бюджетни взаимоотношения с централния бюджет, политика за отбранителни способности и тавана на позволените разходи.

Доц. Михов има още едно предложение, но и то не е подкрепено от бюджетната комисия. Той иска чл. 106 да се промени, така че ограниченията за 95 процента да не се отнасят за средствата за персонал. Намалението с 5 процента да се изчислява само върху останалите текущи и капиталови разходи. В разпоредбата на чл. 106 е записано, че месечните разходи се извършват в размер на 95 процента от бюджета, включително за персонал. Така, според него, МО трябва да разчете 83 млн. разходи под условие за декември 2021 г. Това, посочва депутатът в мотивите си, са доста средства, което ще блокира назначаването на военнослужещите и ще наврени на подготовката на формированията.