Българската фирма „САМЕЛ-90“ ще произведе бойните машини за Силите за специални операции

07.12.2020 г. Българската фирма „САМЕЛ-90“ ще произведе бойните машини за Силите за специални операции

Първоначалната информация за проекта бе за 68 машини на общата стойност 50 млн. лева. При подписването на договора утре в МО ще стане ясно дали има промени в параметрите след съответните преговори.

Спирдон Спирдонов

На 8 декември в Министерството на отбраната ще бъде подписан договор с българската фирма „САМЕЛ-90“ АД за придобиване на бойни машини за Силите за специални операции в изпълнение на инвестиционния проект за повишаване на мобилността и защитата на личния им състав.

Проектът „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав от Силите за специални операции” е реализиран по реда на Наредбата за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т.13, букви „а”, „е” и „ж” и чл. 149, ал. 1, т.2 от Закона за обществените поръчки, съобщават от МО.

Припомняме, че на 18 ноември правителството прие решение за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка при реализация на Инвестиционен проект „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав от Силите за специални операции“. Тогава министърът на отбраната Красимир Каракачанов съобщи, че проектът е за придобиване от Силите за специални операции на 68 броя бронирани машини 4 х 4.  На общата стойност 50 млн. лева с период за плащане три години – от 2020 до 2022 година, като тази година се отпускат 10 милиона, в следващите две години – по 20 милиона. Средствата са от бюджета на Министерство на отбраната, уточни тогава министър Каракачанов. Проектът ще се изпълнява от  българска фирма „САМЕЛ-90“ АД, която вече има реализирани продажби за Федерална република Германия и поръчка за други европейски и НАТО-вски държави. Средствата са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната, не става въпрос за никакви допълнителни разходи, тъй като след това решение могат да възникнат политически спекулации, обясни тогава министърът на министърът на отбраната. Тоест, каза той, това не са пари, които сме придобили следствие на някакви заеми или нещо друго, това са средства от бюджета за 2020 година, а за следващите две години са предвидени в бюджетите, съответно за 2021, и за 2022 година.

С подписването на договора утре ще стане ясно дали са променени параметрите на проекта след съответните преговори с фирмата изпълнител.