Предстоят трудни преговори по проекта за бойните машини на Сухопътни войски

17.12.2020 г. Предстоят трудни преговори по проекта за бойните машини на Сухопътни войски

 Ще търсим подобряване на офертите на двете компании, които бяха класирани на този етап, каза заместник-министъра на отбраната Анатолий Величков в отговор на въпрос на народния представител ген. Кольо Милев на заседанието на Комисията по отбрана.  

Спирдон Спирдонов

Продължава да бъде в изпълнение инвестиционния проект за придобиване на бронирани бойни машини за Сухопътни войски, каза днес заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков. Той говори на последното за годината заседание на Комисията по отбрана за извършените военни разходи. Усещането, че проектът се забавя, идва, според него, от тежката процедура и ценовите оферти от двамата участници, които чувствително надвишават одобрената от Народното събрание финансова рамка.  (Ценовите оферти на двете фирми - „Дженеръл Дайнамикс“ (General Dynamics) и „Патриа“ (Patria), допуснати до следващия етап в процедурата за реализация на  проекта, бяха отворени на 2 октомври, в Министерството на отбраната.)

Ръководената от заместник-министър Величков Междуведомствена работна група е предоставила доклад на министъра на отбраната, който е изпратен в Министерския съвет. Следващият етап е провеждане на изпитвания по уточнените показатели – маршови, огневи и на комуникационно-информационните системи.

Задължително условие при кандидатстване бе участниците да представят своята визия за сключване на договори под условие с български икономически оператори, които имат капацитет в съответната област и това беше част от оценката, посочи заместник-министър Величков в отговор на въпрос на народния представител ген. Кольо Милев. И в двете оферти имало наличие на български икономически субекти. Те били около десет във всяка една от офертите, включително със субконтрактори български икономически оператори.

След приключване на изпитванията ще се пристъпи към преговорния процес, стана ясно от думите на заместник-министъра. Ще се търси подобряване на офертите на двете компании. Прогнозата е за трудни преговори, от гледна точка на двете ценови предложения.  Във връзка с това през следващата седмица ще бъде свикана Политико-военната направляваща работна група, за да се обсъди склонността на участниците да намалят чувствително цената. В противен случай има две опции. Първата е министърът на отбраната да поиска увеличение на финансовия ресурс, за да се постигнат заявените способности от Сухопътни войски. Втората е част от тези способности да бъдат намалени, за да се влезе в гласуваната финансова рамка. Кога ще се случи подписването на договора, все още прогноза няма.