Определено е наличие на основен интерес относно поддръжката на вертолети AS 532 AL „Кугар”

06.01.2021 г. Определено е наличие на основен интерес относно поддръжката на вертолети AS 532 AL „Кугар”

 Министерството на отбраната е готово да помогне и да отдели до 4 хеликоптера „Кугар“ с летателен състав, които да се използват за медицински цели“, каза днес министърът на отбраната Красимир Каракачанов в отговор на журналистически въпроси след Богоявленския водосвет.

Otbrana.com

Министерският съвет прие решение за определяне наличие на основен интерес, свързан с осигуряване на летателната годност и поддръжката на вертолети AS 532 AL “Кугар” и двигатели „MAKILA 1Al ” от състава на Военновъздушните сили (ВВС) на Република България. Сигурността на страната, изисква поддържането и развитието на способности на транспортна вертолетна ескадрила, като част от способностите на ВВС, за изпълнение на широк спектър от задачи както в национален формат, в т.ч. транспортиране на личен състав и товари, аварийно-спасително осигуряване, пожарогасене, авиомедицинска евакуация, задачи за нуждите на други министерства и ведомства, така и от участието им в изпълнението на поетите към НАТО ангажименти.

С осигуряването на летателната годност и поддръжката на вертолети AS 532 AL “Кугар” и двигатели „MAKILA 1А1”се цели възстановяване на техническото състояние и необходимите способности за изпълнение националните и съюзни ангажименти. С интегрирането на нови системи и обучение на инженерно-техническия и летателен състав ще се постигне оперативна съвместимост на силите и средствата както в национален, така и в съюзен формат. Това от своя страна ще доведе до изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на колективната система за сигурност.

Министерството на отбраната е готово да помогне и да отдели до 4 хеликоптера „Кугар“ с летателен състав, които да се използват за медицински цели“. Това каза министърът на отбраната Красимир Каракачанов в отговор на журналистически въпроси днес.

„Министерството на здравеопазването трябва да прецени дали тези хеликоптери са подходящи, защото те не са оборудвани за медицински дейности и ще са нужни средства за преоборудване“, поясни министърът. Той обясни, че, ако се избере вариантът да се ползват четири военни хеликоптера, те могат да бъдат разположени в четири различни бази и така да покриват територията на страната. „Един от хеликоптерите може да бъде на авиобаза „Чайка“ и да обслужва тази част от страната, другият – в Долна Митрополия, трети - в Пловдив – в авиобаза „Крумово“, а четвърти - на авиобаза „Враждебна“. Въпросът е дали това е по-евтиният или по-добрият вариант за здравеопазването“, поясни министър Каракачанов и отново подчерта доброто желание и готовност на Министерството на отбраната да се включи в процеса.

С друго решение Министерският съвет одобри проект на Съгласие по Изявление за намерение (SOI) на Министерството на отбрана на Федерална република Германия, за присъединяване към „Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната домакин на дейности на съюзни сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF)”, ратифицирано от Народното събрание на Република България със закон, Обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. и влязло в сила от 11 януари 2018 година. С цитираното Решение на Министерския съвет Република България потвърждава поетите ангажименти за оказване на поддръжка от страната домакин на сили на НАТО, което е принос към колективната отбрана и за гарантиране на националната сигурност.