„Програма – 2032“ предвижда повишаване ефективността на Съвместните съоръжения със САЩ

07.01.2021 г. „Програма – 2032“ предвижда повишаване ефективността на Съвместните съоръжения със САЩ

 Разглеждат се възможности за разширено американско присъствие с ротация на войските и усилени съвместни учения и тренировки. Периодът на новата програма съвпада с практическата реализация на дейностите от Пътната карта за сътрудничество в отбраната между България и САЩ (2020-2030 г.).

Спирдон Спирдонов

Важно направление за продължаване развитието на двустранното сътрудничество със САЩ, е изпълнението на съвместните дейности по линия на Споразумението между двете правителства за сътрудничество в областта на отбраната и повишаване ефективността на Съвместните съоръжения. Това се посочва в проекта на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г. В документа категорично се посочва, че ще се запази същественото значение на Съвместните съоръжения за поддържането и развитието на способностите на Въоръжените сили и за реализирането на конкретни проекти в областта на инфраструктурата. Според споразумението съвместните съоръжения са Учебен полигон „Ново село”, включително складовите съоръжения в Айтос; Военновъздушна база „Безмер” и Военновъздушна база „Граф Игнатиево”.

В програмата се прогнозира,

че в изпълнение на Споразумението правителството на САЩ ще продължи да осигурява значителни ресурси, необходими за провеждане на подготовки и учения за българските формирования. И още нещо интересно:

„С потенциал за надграждане на изпълняваните съвместни дейности, в рамките на Споразумението се разглеждат възможностите за разширено американско присъствие с ротация на войските и усилени съвместни учения и тренировки“.

Периодът на новата програма съвпада с практическата реализация на дейностите от

Пътната карта за сътрудничество в отбраната между България и САЩ - 2020-2030 г.

Разчита се на финансиране по различни програми за развитие на модерни отбранителни способности и повишаване на готовността на Въоръжените сили, оперативната им съвместимост и квалификацията на военнослужещите.

Какви са приоритетите?

На преден план излизат съвместните проекти, допринасящи за задълбочаването на военноморското сътрудничество в Черноморския регион; модернизацията на Въоръжените сили; съвместните подготовки и учения; отбранителната инфраструктура; киберотбраната; военното образование и индивидуалното обучение. Разчита се, че изпълнението на основните приоритети и насоки за работа в Пътната карта ще подпомогне съществено изпълнението на приетите от страната ни Цели за способности на НАТО.