Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров: ВВМУ се превърна в световно призната марка

08.01.2021 г. Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров: ВВМУ се превърна в световно призната марка

 Училището все повече разширява зоната на  научните си интереси, твърди началникът на  Висшето военноморско училище във Варна в интервю на Венцислав Жеков за в. „Българска армия“

Otbrana.com

– Г-н флотилен адмирал, каква беше изминалата 2020 г. за Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна?

– Изпратихме една много особена година. Не бих казал, че беше лоша, защото училището постигна много съществени успехи, но не беше и лека, тя бе година на предизвикателства и всичко това бе свързано с пандемията и с това, че трябваше да пренастроим нашата дейност в нови условия. Училището сравнително бързо премина на електронно обучение с използването на електронни платформи. Направихме реорганизация на учебния процес и на много други дейности в училището, така че да бъде облекчено административното осигуряване и осигуряването на нашите обучаеми. Основен акцент в нашата работа беше да запазим функционалността на училището в новите условия и особено висок приоритет беше да запазим живота и здравето на нашите обучаеми, курсанти, студенти и колегите ни преподаватели.

– Какво предстои пред ВВМУ през 2021 г. в по-близка и в малко по-далечна перспектива?

– 2021 г. се надяваме да бъде една по-добра година, защото имаме силното очакване, че скоро ще бъдат преодолени препятствията на пандемията и училището ще се върне в нормалния си ритъм на работа. Имаме да наваксваме някои видове подготовки, които бяха по-ограничено провеждани предвид рестрикциите на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка. С нетърпение очакваме дейността по строителството на новите многофункционални патрулни кораби на ВМС, защото смятаме, че училището ще има своето място в осигуряването на подготовката на бъдещите екипажи. Може би много скоро ще се сдобие и с един научноизследователски кораб, който сериозно ще разшири географията на нашите научни изследвания и вероятно ще ни изведе в Южния Атлантик. Най-знаковото събитие, което ни предстои, е отбелязването на 140-годишнина на училището ни. Традиционно ние провеждаме тържества и извън Варна. През пролетта такова ще се проведе в Бургас, защото бургаската общественост е свързана много силно с морското дело и имаме прекрасни отношения с общината там. Морско училище е поело специално шефство по отношение на морската гимназия в Бургас, за да подпомага нейното развитие. В първите дни на септември ще имаме и тържество заедно с нашите приятели и партньори от Военномедицинска академия, защото знаете, че училището ни провежда и реализира една уникална образователна програма, свързана с 4 (2)подготовката на военните лекари в България заедно с екипа на генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

– При Вас се обучават и много чуждестранни студенти, с какво сте атрактивни за тях, както и за останалите ваши възпитаници?

– Най-атрактивното за нашето училище са прекрасните условия за реализация. Традиционно хората, които завършват училището, започват работа с много високи заплати в морската индустрия – от порядъка на над 3000–3200 евро. Това е стартовата заплата. В последните години ние работим активно и в областта на IT технологиите и по-специално киберсигурност. Знаете, че и в тази сфера имаме прекрасни условия за реализация. Може би това, което е типично за училището и което го отличава от другите морски училища, е, че наред с професионалната подготовка, усвояването на професионалните знания и развитие на професионалните умения ние отделяме специално внимание на т. нар. социални умения. Това е разбирането ни за лидерството и способността за критично мислене и работа в екип и в колектив. Екипната работа е нещо, което е много търсено във всички сфери на индустрията.

– Какво успя и какво не успя да постигне морското училище за тази 140-годишна история?

– От една тясно профилирана школа за подготовка на специалисти на една много малка държавна структура, каквато е била дунавската ни флотилия в 1881 г., във времето за тези 140 години нашето училище се превърна в световнопризната марка в областта на морското образование, която само преди няколко месеца беше класирана на второ място в света по качество и по капацитет на своята образователна и научноизследователска дейност. Училището има много сериозен авторитет и не е случайно, че над 500 са чужденците, които в момента се обучават при нас. Училището все повече разширява зоната на научните си интереси, като се превръща в значим фактор за морски изследвания и IMG_7010такива, свързани с морето и въздуха, както и Космоса в национален, а вече бих казал и в регионален, Черноморски мащаб. Това са много сериозни стъпки. Искам да подчертая факта, че благодарение на своето име и своя престиж, а, разбира се, и на сериозната подкрепа от неговите възпитаници, училището никога не е променяло своята същност, не е било преобразувано, не е било закривано.

Всъщност в един момент е било скривано като рибарско училище, за да бъдат спазени условията на Ньойския договор, но на практика то е продължило да подготвя военноморски специалисти. Ние сме свидетели на едно трайно възходящо развитие, в което по-скоро отговорът, какво не е успяло да постигне училището, се крие във въпроса за перспективата колко напред и как трябва да се развиваме. Имаме много идеи и прекрасни планове. Горд съм с това, че в моя екип има изключително креативни хора, които тласкат институцията непрекъснато напред, и това, което трябва да правим, според мен е да не спираме нашите мечти, така че те да се превръщат в реалност, защото това непрекъснато ще води към все по-добро развитие на нашето училище.

– Какво ще пожелаете на Вашите колеги и възпитаници в навечерието на вашия празник – 140 години военноморско образование у нас?

– Традиционното пожелание в навечерието на един такъв празник е да бъдем живи и здрави и то има особена актуалност в контекста на пандемичната обстановка. Винаги когато отправям пожеланията си към моите колеги, казвам, че трябва да вярват в своите възможности и в мечтите си, за да ги превръщат в реалност. Убеден съм, че училището ще продължи своето устойчиво развитие и отправям благодарност към всички мои колеги за това, което правят за развитието на нашето училище.

***

На второ място в света

През 2020 г. Висшето военноморско училище завоюва изключително престижното второ място в годишната класация на международната асоциация на морските университети, което е уникално достижение на българско висше училище.

Това е свидетелство за качеството на провеждания учебен процес и за качеството на създадената система на образование, развита учебно-материална база, извършваните научни изследвания и свързаните с тях публикации. Всичко това са показатели, които се отчитат при съставянето на тази класация.

***

Две нови магистърски специалности

Характерно за новата учебна година е развитието на две нови специалности: „Национална сигурност“ и „Мениджмънт в пасажерското корабоплаване“, която тази година е в известен застой поради съответните рестрикции в морската индустрия, защото пасажерските кораби по същество бяха спрени от експлоатация по повод пандемията.

„Имаме множество интересни проекти, в които училището ще участва. В контекста на научноизследователската и развойната дейност продължава нашата работа в областта на космическите изследвания, която в някаква степен прави училището атрактивен партньор“, сподели флотилен адмирал Медникаров.

В края на декември 2020 г. училището получи покана да се присъедини към една научна програма на Министерството на образованието, свързана с интелигентно растениевъдство, където данните от Космоса, които може да предостави ВВМУ, могат да бъдат използвани за целите на управлението на аграрната индустрия на страната.

***

 

Тържествата започват през септември

Традиционно кръглите ни годишнини започваха с тържество в Русе, на мястото, където е било първото българско морско училище, основано в далечната 1881 г. Сега въпреки позитивното отношение на русенската общинска власт това събитие се отлага, защото рестрикциите, които се наложиха заради пандемията, не позволяват да се направи подобаващо тържество. „Имаме своя програма обаче. Дълго обсъждахме как да проведем тържествата и решихме това да се случи в началото на септември. Считаме, че в края на лятото рискът от пандемията ще е по-малък и ще можем да посрещнем и нашите международни гости“, сподели началникът на ВВМУ.

Предстои провеждането на голяма международна научна конференция, посветена на морското образование. Очаква се гостуването на генералния секретар на Международната морска организация, към когото е отправена покана да получи почетната титла на училището „доктор хонорис кауза“. В рамките на тържествата предстои издаването на специална книга, посветена на 140-ата годишнина, Вяра Йовева – фотограф на МО, ще организира през лятото специална изложба. Ще бъде издадена и пощенска марка за юбилея.

***

Предстои придобиването на кораб за учебни цели

„Ние вече от няколко години поддържаме все по-добра комуникация с българските антарктици и с екипа на професор Пимпирев. Идеята е да имаме един общ кораб, като споделена научна инфраструктура, който да обслужва Софийския университет и по-специално Геолого-географския факултет, Висшето военноморско училище, Антарктическия институт и други структури от БАН и Селскостопанска академия, които имат някакви интереси за изследвания в морето“, каза флотилен адмирал Боян Медникаров.

Целта е да бъде придобит кораб със сериозни мореходни качества, така че той да може да осъществява плавания и в океана и да достига до българската антарктическа станция на Южния континент.

Търси се оптимално решение за придобиването на такъв кораб, който да има капацитета да осигури комплекс изисквания, свързани с научните изследвания, да може и да пренася товари, защото предстои развитие и доизграждане на българската антарктическа станция, както и да осигури възможности за практика на курсантите и студентите от ВВМУ. „Задачата не е лесна, но се надявам, че тя ще бъде решена успешно и скоро ще се поздравим с такава придобивка“, категоричен беше началникът на ВВМУ.