Юбилейна 140 - годишнина на Морско училище

09.01.2021 г. Юбилейна 140 - годишнина на Морско училище

 Капитан I ранг от запаса Георги Методиев

На 9 януари 2021 г. се навършва 140-годишен юбилей на Морско училище в България. Сегашният му наследник е Висшето военноморско училище «Н.Й.Вапцаров», гр.Варна.

Началото на морско образование в България се поставя  официално със Циркуляр № 7 от 16 януари 1881 г., на Военното министерство на Княжество България. В този Циркуляр се посочва, че на 9 януари 1881 г. в гр.Русе се учредява (с название) Морско училище.

По своето историческо място то е първото и най-старото техническо училище на България.

Със създаването му се поставят основите на техническото образование в България. Най-определени заслуги за изграждането му се падат на руския офицер капитан-лейтенант Александър Егорович Конкевич. Той е първият командир («заведущ») на т.нар. «Дунавска флотилия и Морска част». Това формирование на р.Дунав, създадено с Указ на княз Александър I Батенберг на 12 август 1879 г., (една година след Освобождението), е началото на Българските ВМС. Като основател кап.-лейт. А.Е Конкевич е първия им командир в продължение на 4 години (1879-1883).

Още в самото начало на своето командване той осъзнава необходимостта от обучени български морски екипажи за наличните кораби на Флотилията. Имено по негово предложение се издава посочения Циркуляр за Морско училище(1,5 г. след стъпването му в длъжност).

С тези свои действия кап.-лейт. А.Е.Конкевич е двоен основател: на Българските военноморски сили и на Морско училище на България. Неговото историческо място е безспорно и заслужено.

Всички поколения на българското морячество трябва да бъдат признателни към неговото велико дело, като основоположник на флота и на морското образование. Трябва да се подчертае, че неговия избор от руското командване за ръководител в младата българска държава е далновидно и обосновано. Той е притежавал истински необходими качества с последователно образование, с богат мореходен опит, с околосветски (три) плавания, боен опит в действия на водни театри (командва отряд в зоната на стоварването на руските войски през Дунава и т.н.). На 37 години той е предложен от княз Дондуков-Корсаков и одобрен от първия военен министър на България руския генерал Паренсов.

Някои негови биографични данни посочват, че е роден на 20 октомври 1842 г. в Новгородска губерния, в дворянско семейство. През 1859 г., на 17 години постъпва юнкер в Учебни корпус в Кронштадт, къдете се обучава 8 години. Произведен в «лейтенант» през 1867 г., а «капитан-лейтенант» – на 1 януари 1876 г.

След завръщането си в Русия кап.-лейт. А.Е Конкевич се проявява като изтъкнат специалист в корабоплаването и утвърждаването на Русия като първостепенна морска държава. По негово предложение се разработват нови руски пристанища – Архангелск, Мурманск и Колски п-ов. Той е заслужил високо доверие на руски император с назначаването му за «таен агент» (съветник). Получава и почетната добавка към фамилията си – Конкевич-Мурмански за построяването на Мурманската железница.

В признателност на неговото дело и в заслужена почит към личността на кап.-лейт. А.Е.Конкевич,  в гр.Русе с тържествен церемониал беше поставена Паметна плоча (16.10.2019 г.). Мястото е сградата до т.нар. Флотска кула, която е символ на града и на русенци. Поставянето на Плочата е по почин на Клуб «Военни моряци» към Столичната организация на СОСЗР и лично дарение на кап. 1 ранг о.з. Георги Методиев).

Почитателите военни моряци-ветерани

 

(от гр. София и Варна) възнамеряват да увековечат кап.-лейт. А.Е.Конкевич  и с други почести: Паметен знак в гр.Мурманск (където е и копието на паметника на братя Св.Св. Кирил и Методий от София); създаване на документален филм с използване на архивни материали, в резултат на положените срещи и контакти с Руския Държавни архив на ВМФ (гр.Санкт Петербург); преводи на литературни съчинения на кап.-лейт. А.Е.Конкевич, биографична книга и др.

                                      * * *

В своето 140-годишно развитие ВВМУ «Н.Й.Вапцаров» е преминало през

различни етапи:

настъпвали се промени в наименованието му, в неговия статут, месторазположение, различни началници, подчиненост и т.н. Но по своето същностно предназначение още от самото му създаване винаги е преследвало своите цели. Последователно и неотлъчно то се е  утвърждавало като притегателно средище за морско професионално образование.

Съвсем в началото то подготвя машинисти и огняри. Като Унтер-офицерска морска школа (1892-1900 г.) тя разширява подготовката и на други специалности за Флотилията – боцмани, рулеви, артилеристи, миньори, а така също технически кадри (машинисти и др.).

Важен етап в развитието му е пребазирането на Училището в гр.Варна през 1900 г. То получава название «Машинно училище при флота» с началник лейтенант Тодор Суваров.

През периода 1904-1917 г. то получава статут на средно техническо училище със срок на обучение 6 години.

През 1917 г. се произведени първите морски офицери от Училището.

През 1920 г. Училището е със статут на Висше специално военноморско образование. Обучението е в съответствие с програмите на Морския корпус в Санкт Петербург.

Ново пребазиране Морско училище получава през 1934-1940 г. в гр.Созопол на о-в «Кирик и Юлита», в сградата на Рибарското училище.

Същевременно на различни етапи в развитието сиМорско училище променя и месторазположението си на използваните сгради.

- 1910: Нова сграда в Флотския район;

- 1918-1922: в Аквариума на Варна;

- 1940: на ул.Стефан Караджа;

- 1954: сегашния учебен комплекс.

                                           * * *

Значителни промени в организацията и програмите за обучение в Морско училище настъпват през социалистическия период.

През 1949 г. за патрон на Морско училище е обявен моряка-поет Никола Йонков Вапцаров, възпитаник на 26-ти випуск (1926-1932). С талантливата си поезия и героичната си антифашистка саможертва, той е всепризнат български и световен поет, възпял стремежа на човека за свобода и справедливост. Неговите безсмъртни стихове за романтиката, морето и машините, любовта и свободата продължават да звучат в сърцата на поколения българи и хората по света.

В 1956 г. с Указ на Народното събрание Училището бе обявано за Висше инженерно с наименование «Висше народно военноморско училище «Н.Й.Вапцаров».

От 1991 г. досега носи името «Висше военноморско училище «Н.Й.Вапцаров».

Международни признания на училището са: от 1953 г. – обучение на чуждестранни студенти (общо от 11 държави, първоначално само от Албания); 1960 г. – член на Международната морска организация (IMO) на ООН и признаване мореплавателни права във всички корабоплавателни фирми; 2000 г. – включване в Белия списък на IMO и получаване сертификат по «корабоводене»; 2001 г. – акредитиране в България като Висше учебно заведение; 2004 г. – получаването сертификат по всички специалности; 2007 г. – създаване на професионален Старшински колеж.

Сред началниците на Морско училище следва да отбележим някои от тях.

Първият началник – подпоручик, инженер-механик Павел Алексеевич Машнин (януари 1881 г. – март 1882 г.). Той е участник, заедно с А.Е.Конкевич, в околосветско плаване през 1869-1870 г. (включително през Сан Франциско, САЩ).

Български началник на училището за първи път е инженер-механик, мичман I разряд Константин Радоев Божков (1885 – 1886 и 1899 – 1900 г.).

Капитан-лейтенант Димитър Добрев (1906-1908 г.) – бъдещ герой с отряда торпедоносци.

Адмиралско звание като началник първи получава контраадмирал Дичо Стефанов Узунов. Той е и най-дълго на тази длъжност, 13 години (1959-1972 г.). Има определени заслуги в организационното и образователното усъвършенствоване на Училището.

Няколко началници на Училище са бъдещи командири на ВМС (Станчо Димитриев, Сава Иванов, Стефан Цанев, Атанас Шелопатов, Бранимир Орманов и др.).

                                              * * *

В сегашно време ВВМУ «Н.Й.Вапцаров» продължава да е безспорен водач (флагман) в морското образование у нас и за много държави от Балканите и изън Европа. То е изключително престижно и международно признато морско учебно заведение. Кадрите, които подготвя, се приемат във всички корабоплавателни компании и корабособственици в световния океан.

То разполага с модерна учебно-материална база: кабинети, тренажьори, компютърно оборудване, комуникационна система за управление от Брегови команден пункт, астрономически обсерваторен комплекс и др. съвременни средства. Обучението се провежда от високоподготвени професорско-преподавателски кадри с научни звания. Благодарение на тях морското образование изпреварва много успешно потребностите в морската политика на страната и посочва пътищита за понататъшното им задоволяване.

                                            * * *

Организационната структура на ВВМУ позволява обучение в:

- два основни Факултета: «Навигационен», «Инженерен»;

- Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти;

- Професионален старшински колеж.

Те имат различни катедри по специалности, позволяват получаване на звание бакалавър, магистър и защита на различни дисертации за научна степен. Обучението постоянно се обновява с включване на нови високотехнологични специалности (комуникациите, роботика, морска медицина – по програма на ВМА и други направления). Обучаемите са студенти и курсанти, български и чуждестранни граждани, предназначени за българския граждански флот, за военноморските кораби и поделения на ВМС, за чуждестранни флоти и други държави.

Със задоволство можем да отбележим положителното отношение на държавното и военното ръководство на страната да подпомага на морското образование и за утвърждаване на ВВМУ като престижно учебно заведение в страната и в международен план.

Като самостоятелно учебно военно заведение с богати традиции, история и значителен принос в морската, стопанската и отбранителната политика на България.

Честит празника 140-годишен юбилей на Морско училище!

На многая лета!