За вертолетите на армията и „прелитането им“ към Министерството на здравеопазването

09.01.2021 г. За вертолетите на армията и „прелитането им“  към Министерството на здравеопазването

 Спирдон Спирдонов

Тази седмица Министерският съвет прие решение за определяне наличие на основен интерес, свързан с осигуряване на летателната годност и поддръжката на вертолети AS 532 AL „COUGAR“. и двигатели „MAKILA 1Al ” от състава на Военновъздушните сили (ВВС) на Република България. На същия ден – 6 януари, Богоявление, когато се извършваше водосвет на бойните знамена, между министерствата на отбраната и здравеопазването, прехвърчаха, образно казано, няколко вертолета с амбицията да се използват за медицински цели.

За какво става въпрос? Отговор търсим в стенограмата на правителственото заседание.

Заместник-министърът на отбраната ген. Атанас Запрянов докладва: „...в хода на приключилия в края на 2020 година стратегически преглед на отбраната за изпълнение на задачите на Въоръжените сили, произтичащи от утвърдените планиращи сценарии, бе идентифицирана необходимостта от поддържане на способностите на една транспортна вертолетна екскадрила, част от която са 12 броя вертолети „COUGAR“. За изпълнение на поетите ангажименти към колективната отбрана на НАТО изискванията на целите на способностите във Военновъздушните сили, респективно 24-та авиационна база „Крумово“ се подготвят общо 5 вертолета, както следва: 2 вертолета с готовност 180 дни, 1 вертолет за авиомедицинска евакуация – 30 дни, 2 вертолета с готовност 30 дни.“

От изложеното до тук следва да се направи извод, че националният суверенитет на Република България, изпълнението на съюзните ангажименти на страната и възможността на ВВС да гарантират тяхната защита чрез осигуряване на летателната годност и поддръжката на наличните вертолети „COUGAR“ се явява основен интерес на страната ни, свързан с нейната сигурност, се посочва в стенограмата.

И още от констатиците на Министерството на отбраната: „Към настоящия момент транспортната вертолетна ескадрила, в чиито състав, както казах, влизат 12 вертолета „COUGAR“, разполага с ограничени способности за участие в съюзни подготовки, учения и операции, поради недостатъчния брой изправна авиационна техника и технологичната несъвместимост с използването от останалите страни членки на Алианса на авиационни платформи и бойна техника.“

Как да преодолеем проблема с неизправната техника? „На настоящия етап единствено Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване, като логистичен орган на Алианса, отговаря на всички условия за защита на класифицираната информация, свързана с изпълнението на дейностите по осигуряването на летателната годност и поддръжката на хеликоптерите „COUGAR“ и двигателите „MAКILA 1А1“. Чрез партньорството си за поддръжка на хеликоптери агенцията осигурява летателната годност и поддръжката на хеликоптери на 10 страни от НАТО към настоящия момент. Република България, като член на НАТО, участва в управлението на агенцията чрез националния си представител в Борда за надзор. Това решение ще позволи България да използва Агенцията на НАТО за поддръжка на собствените хеликоптери при същите условия и при същата прозрачност, с която агенцията работи с останалите страни членки. Агенцията е и наш партньор по отношение изпълнението на договора за „F-16“ със Съединените американски щати, което позволява ние да използваме преференциални цени, както другите страни, съгласно условията при които работи агенцията“, посочва ген. Запрянов.

С тази точка даваме възможност да се осигури летателна годност и поддръжка на общо 5 вертолета „COUGAR“, заключава премиерът Бойко Борисов. Веднага, обаче се обръща към министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов с другия дискутиран в последно време въпрос „Как стоят нещата с медицинските хеликоптери“.

 „Стартирали сме процедура за обявяване на обществена поръчка за закупуването на 1 брой хеликоптер с европейски средства, който да бъде оборудван с цялата медицинска техника, необходима за извършване на медицинско спасяване на територията на Република България“, отговаря министърът на здравеопазването. Така той описва ситуацията по отношение на  медицинския хеликоптер и започване изграждането на Системата HEMS на територията на Република България.

Какви са разговорите с Министерството на отбраната? Проф. Ангелов е направил няколко срещи с представители на Министерство на отбраната в лицето на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов, началника на Военномедицинска академия генерал-майор проф. Венцеслав Мутафчийски и заместник-командира на ВВС бригаден генерал Петьо Мирчев. „По данни на колегите Министерството на отбраната разполага с 12 хеликоптера тип „COUGAR“ и 5 хеликоптера тип „Ми-17“, които биха могли да бъдат използвани, част от тях, за извършването на медицинско спасяване. В самото начало от 3 до 4 „COUGAR“ биха могли да бъдат използвани за осъществяването на медицински цели, като за целта те могат да бъдат ремонтирани от европейска фирма "Еърбъс Хеликоптерс“. Направили сме постъпления за осигуряването на допълнителна информация за стойността на този ремонт по отношение претрансформирането на тези „COUGAR“ от армията за извършването на медицинско спасяване“, уточнява миинистър Ангелов. Освен това на 29 декември м.г. е имало среща с представители на двата военни завода в България – „ТЕРЕМ“ и „АВИОНАМС“. На тях е станало ясно, че те могат да ремонтират Ми-17,  но по отношение на възможностите да кацат на хеликоптерни площадки са изключително лимитирани, предвид теглото на Ми-17.

От правителственото заседание става ясно, че е начертана следната

пътна карта

за осъществяване на медицинските цели на Министерство на здравеопазването по отношение на медицинската евакуация по въздух: закупуване на 1 брой хеликоптер с европейски средства и осигуряване на национално финансиране за ремонт на съществуващите „COUGAR“ към Министерството на отбраната, които са 4 на брой и могат да бъдат предоставени.

От думите на проф. Ангелов става ясно, че продължава комуникацията между ведомствата за намеране на най-добрата форма за започването и изграждането на системата HEMS на територията на Република България. (Б.р. -  В началото на декември президентът Румен Радев предложи няколко конкретни проекта във връзка с откритата процедура за обществени консултации по проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България.  Един от тях е за създаването на система за спешна медицинска помощ по въздуха.  Според проекта, оптималният брой на точките за базиране на медицинските хеликоптери са 5, разположени близо до големите градове.)