Генерал-майор Михаил Попов: За първи път имаме повече войници, отколкото година по-рано

29.01.2021 г. Генерал-майор Михаил Попов: За първи път имаме повече войници, отколкото година по-рано

 Има формирования, където за едно място на конкурсите се бориха 8–10 човека, казва командирът на Сухопътните войски в интервю на Андрей Рангелов за в. „Българска армия“

Otbrana.com

– Г-н генерал-майор, как започна новата учебна година в Сухопътните войски на фона на пандемичната обстановка? Кои са първите събития, които сте планирали за провеждане във войските?

– Подготовката на формированията от Сухопътните войски е непрекъснат процес и за мероприятията през 2021 г. планирането започна още през изминалата 2020. Както през предходната година, така и през тази мероприятията по подготовката са изцяло съобразени с наложените от пандемията мерки и ограничения. На 11 януари беше открита учебната година във формированията. Командирите от нивата батальон и рота започнаха провеждането на учебно-методически сборове с подчинените командири на роти и взводове. Стартира подготовката за планиране и провеждане на основните батальонни тактически учения „Балкански страж 21” и „Ответен удар 21”,  както и тактическите учения с бойни стрелби на ЗП на ВВС „Шабла” с международно участие. Поради пандемичната обстановка планиращите конференции за ученията се провеждат основно чрез видеоконферентна връзка. Първите учения през февруари, които предстоят да бъдат проведени, са компютърно подпомагани командно-щабни учения с 42-ри механизиран батальон и зенитно-ракетния дивизион (зрдн) от състава на 2-ра механизирана бригада. През март предстои провеждането на полева подготовка и бойни стрелби с формированията за ПВО, въоръжени със ЗУ-23-2 на учебен полигон „Корен”, както и участието на зрдн на 2-ра и 61-ва механизирана бригада в съвместната летателна тренировка „Тракийска звезда 2021” от район в близост до пункта за постоянна дислокация. В началото на учебната година ще се проведат сборове с водолази и EOD екипи в 55-ти инженерен полк. Продължава непосредствената подготовка на рота и национален поддържащ елемент от Сухопътните войски за участие в Междинния резерв на операцията на ЕС в Босна и Херцеговина „АЛТЕА” и в състава на оперативен резерв за операцията на НАТО в Косово (KFOR) от състава на 3-ти механизиран батальон на Бригадното командване в Благоевград. Също така продължава и непосредствената подготовка на български военни формирования, участващи в международната мисия на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан „Решителна подкрепа” от състава на 61-ва механизирана бригада в Карлово.

– Ще има ли през тази година големи учения от вида на миналогодишното „Балканска стена” и какви са акцентите в подготовката на Сухопътните войски през 2021 г.?

– Основен приоритет в подготовката на Сухопътните войски през настоящата година са планирането, организирането и провеждането през юни на командно-щабно учение „БАЛКАН 21” с щаба на 61-ва механизирана бригада, на което ще се извърши национална сертификация по изискванията на CREVAL от комисия от Щаба на отбраната. Това учение има връзка със серията от свързани и ръководени от командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа учения DEFENDER EUROPE 21, част от което се явява компютърно подпомагано командно-щабно учение DEFENDER 21 (D21). Също така акцент в подготовката е и провеждането на две тактически учения с бойна стрелба с международно участие:

 

* „БАЛКАНСКИ СТРАЖ 21” с участието на механизиран батальон от състава на 61-ва механизирана бригада, сили и средства от ВВС, както и механизирана рота от Грузия и инженерна рота от САЩ. Ученето ще се проведе в периода май-юни на учебен полигон „Ново село” и е част от учението SABER GUARDIAN 21;

* „ОТВЕТЕН УДАР 21” с участието на механизиран батальон от състава на 2-ра механизирана бригада, танкова рота от Центъра за подготовка на специалисти, сили и средства от ВВС, механизиран взвод от Румъния, механизиран/танков взвод и вертолети от Гърция. Учението ще се проведе в периода май–юни на учебен полигон „Корен” и е част от учението SABER GUARDIAN 21.

– Колко конкурси за набиране на войници се предвиждат през тази година? Какъв е некомплектът в Сухопътните войски и как върви попълването на свободните длъжности? Колко кандидати се борят за едно място? Видим ли е ефектът от повишаването на възрастта за кандидатстване за войници до 40 г.?

– Последната година с голям брой конкурси за приемане на военна служба на войници в Сухопътните войски беше 2018 г., когато проведохме четири такива, а през 2019 г. и 2020 г. организирахме по два. За 2021 г., през февруари, предстои провеждане на конкурс за 160 длъжности, обявени с министерска заповед в края на септември 2020 г., а до края на годината имаме амбицията в Сухопътните войски да бъдат обявени поне още два нови конкурса за войници.

В края на 2020 г. некомплектът от военнослужещи в Сухопътните войски продължава да е голям, особено при младшите офицери и войниците, при които той е в рамките на 15–20 %, а за някои формирования и повече. При старшите офицери и сержантите некомплектът е в пъти по-малък и не е притеснителен. Окомплектоването с военнослужещи в края на 2020 г. е съизмеримо с това в края на 2019 г., а при войниците дори имаме леко увеличение в рамките на 2–3 процентни пункта, т.е. за пръв път от няколко години в Сухопътните войски имаме повече войници, отколкото година по-рано. Една от причините за това е фактът, че на двата конкурса за войници през 2020 г. бяха класирани близо 650 кандидати, а през 2019 г. техният брой за сравнение беше под 400, а от друга страна, през 2020 г. рязко намаля броят на войниците, освободени от  военна служба спрямо 2019 г. – близо с 40%. При останалите категории военнослужещи данните за окомплектоването в края на 2020 г. и 2019 г. са съизмерими. На конкурса през декември 2020 г. средно за едно място имахме 4,7 кандидати, т.е. близо 900 кандидати спрямо първоначално обявените 190 длъжности, като имаше формирования, където за едно място се бориха 8–10 човека. В повечето гарнизони, като Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Плевен, Пловдив, имаше по около 100, дори повече кандидати, което е ръст от 3 до 5 пъти спрямо конкурсите през последните години. За сравнение на конкурса през юли 2020 г. имахме малко над 300 подадени заявления за първоначално обявените 165 длъжности, но с уговорката, че кандидатите за него подаваха документите си в началото на 2020 г., когато законовите промени, повишили възрастта за кандидатстване за войници от „до 28 г.” на „до 40 г.” все още не бяха приети. Очевидно повишаването на възрастта при кандидатстване за военна служба даде благоприятен ефект за увеличаване на конкуренцията и интереса към военната служба. За конкурса, който предстои през февруари 2021 г., има по-малко кандидати за едно място спрямо предишния такъв. Това обстоятелство може би се дължи на факта, че срокът за подаване на документите за него приключи още в началото на ноември 2020 г., a текущият тогава конкурс от края на ноември 2020 г. не беше приключил.

– Какви промени предвиждате да настъпят в Сухопътните войски като следствие от Стратегическия преглед на отбраната, чието приемане се очаква скоро? В интервю за нашия вестник неотдавна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов каза, че заради влошената среда на сигурност и повишените изисквания, както и в унисон със съюзните ни ангажименти предстои Въоръжените сили да се разпределят на Сили за сдържане и Сили за отбрана. Къде ще е мястото на Сухопътните войски в тази архитектура?

– Вследствие на Стратегическия преглед на отбраната очаквам в Сухопътни войски да настъпят промени в няколко направления. Първото от тях е нарастването на личния състав. То ще е около 350 военнослужещи и ще доведе до промяна в тактическите звена на Сухопътните войски през периода 2021–2023 г. Второто направление е стартирането на проектите за модернизация на СВ, като се надявам те да бъдат реализирани в рамките на План за развитие на Въоръжените сили 2026. Основният проект на СВ е „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”. Очакванията ми са механизираните батальони на 61-ва механизирана бригада да получат нови машини, които да осигурят базовите им способности. Пълните способности ще бъдат придобити след изпълнение на втория етап на проекта, както е записано в „Проект за инвестиционен разход”, приет от Народното събрание. През втория етап на проекта ще бъдат придобити и допълнителни машини за родовете войски. Третото направление е свързано с втората част от въпроса и касае промените във функционалната структура. Към момента по функционален признак Сухопътните войски се разделят на Сили за развръщане и Сили за отбрана. Съгласно проекта на Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Р България 2032 по функционален признак силите ще се разделят на Сили за сдържане и Сили за отбрана съгласно приетата категоризация на военните формирования в системата на НАТО. Сухопътните войски ще запазят своето предназначение като основен вид въоръжена сила и носител на базисните бойни способности на Въоръжените сили. Сухопътните войски ще продължат да развиват и поддържат способности за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. С предварително декларирани и подготвени сили Сухопътните войски ще участват в операция по колективната отбрана извън територията на страната и ще поддържат в готовност контингенти и формирования в операции в отговор на криза за подкрепа на международните мир и сигурност. Ще продължат да оказват помощ на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местно самоуправление по подготовката, поддръжката и защитата на населението, националното стопанство и инфраструктурата при управлението на кризи и преодоляване на последствията от тях. Ще оказват съдействие на органите за сигурност при охрана на държавната граница, други стратегически обекти, в борбата с незаконната миграция и за противодействие на тероризма.

– На какъв етап е процедурата по проекта за нова бойна машина за пехотата?

– Междуведомствената работна група приключи дейността си по анализиране и оценка на постъпилите оферти от поканените участници за изпълнение на поръчка по проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”. Докладът за резултатите е представен на министъра на отбраната за решение относно продължаване на процедурата (полеви тестове и преговори за договор).

– Как върви модернизацията на танковете Т-72 в ТЕРЕМ – „Хан Крум” в Търговище? Какви основни нови способности ще придобият танковете?

– Сключен е договор за модернизация с ТЕРЕМ ХОЛДИНГ – ЕАД. На първо време се очаква да бъде извършена демонстрация на модернизирани образци Т-72, които ще бъдат представени пред експерти от Командването на Сухопътните войски за одобряване. Танковете ще придобият следните способности:

  * чрез Система за управление на огъня (СУО) ще бъде подобрена възможността за водене на огън в условия на намалена видимост и по-ранно откриване на целите и по-точно водене на огъня;

  * чрез Система за индикация при облъчване ще бъде защитена машината и екипажът с ранно предупреждение за засичане на противника;

  * чрез Средства за комуникация и Информационна система за командване и управление (BMS) се повишава бойната ефективност на танковите формирования и се постига оперативна съвместимост с армиите на страните – членки на НАТО;

 * чрез Интегриране на спомагателен агрегат се осигурява работа на всички бойни системи на танка, включително автоматично управление на купола и оръдието при неработещ двигател;

  * чрез Система за наблюдение и управление на механик водача се повишава възможността за извършване на марш и маньовър при работа (денем и нощем).

– Какви други проекти по придобиване или модернизация на въоръжение и техника се планират в Сухопътните войски? На какъв етап е обновяването на личната екипировка на военнослужещите?

– За преодоляване на недостига от способности, базирани на придобиване на отбранителни продукти, се предвижда освен  реализирането на основния проект и на още 54 проекта в интерес на Сухопътни войски. Предвиденото придобиване на отбранителни продукти и модернизацията на съществуващите системи и бойна техника, както и подготовката на личния състав ще осигури постигането на изискванията за оперативна съвместимост. По отношение на обновяването на личната екипировка на военнослужещите от Сухопътни войски през 2020 г. бяха сключени договори с фирми за доставка и придобиване на тактически елечета, тактически колани, носим шанцов инструмент с калъф за закрепване, елементи за закрепване на снаряжението и елементи за закрепване на въоръжението, включващи различни индивидуални елементи. Общата финансова стойност на екипировката възлиза на около 4 000 000 лв. с ДДС, финансовите средства са платени на фирмите, като доставка се очаква към средата на 2021 г. Закупени и придобити бяха бронежилетки и каски от кевлар на обща стойност около 6 500 000 лв. с ДДС за доокомплектоване на формированията от Сухопътни войски.