Бъдещи военни лекари преминават леководолазна подготовка

05.02.2021 г. Бъдещи военни лекари преминават леководолазна подготовка

 Освен водолазните умения, в рамките на 6-годишното си обучение ти ще усвоят управление на катер и яхта, както и оцеляване в разнообразни условия. Това е само част от богатата обучителна програма, която предлага тристранният проект на Военномедицинска академия, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Otbrana.com

От вчера във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ курсанти от втори курс, специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“, започнаха леководолазна подготовка. По време на занятията обучаемите се запознават с физиологичните особености при дишане на въздух с повишено налягане. След като вече са се запознали на теория с техническите особености на елементите от леководолазната екипировка, прилагат на практика придобитите знания. Подробно се изучават и тренират мерките за сигурност при различните условия на водолазните спускания. Елемент от упражненията за сигурност са: подаване на въздух на колега, аварийно изплуване, почистване на маската под вода, спасяване на човек в беда. Практическите умения са необходимо условие за по-нататъшната им дейност, съобщават от ВВМУ.

Освен водолазните умения, в рамките на 6-годишното си обучение бъдещите лекари под пагон ще усвоят управление на катер и яхта, както и оцеляване в разнообразни условия.

Това е само част от богатата обучителна програма, която предлага тристранният проект на Военномедицинска академия, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Курсантите посещават курсовете без такси за обучение и в двата университета, тъй като разходите се поемат от Министерството на отбраната. Освен това имат и гарантирана реализация след завършване, с договор за работа като военен лекар за 10 години.