Полковник Димитър Кацаров: 180 кандидати чакат за 20 места

15.02.2021 г. Полковник Димитър Кацаров: 180 кандидати чакат за 20 места

 И съюзниците ни от чужбина изтъкват високата мотивация на нашите военнослужещи, подчертава командирът на 101-ви алпийски полк в интервю на Цончо Драгански за в. „Българска армия“.

Otbrana.com

– Господин полковник, изминаха три години, откакто на основата на батальон бе създаден 101-ви алпийски полк – 1 декември 2017 г. Какво бе най-важното, което изпълнихте, през този период?

– Най-важното е, че батальонът стана полк в пълното съдържание на думата. Изпълнихме тригодишната програма на Командването на Сухопътните войски (КСВ) за окомплектоване и за придобиване на нови бойни способности на личния състав. Подобрихме бойната подготовка на базата на натрупания опит от участието в международни учения в чужбина и провеждането на полковото тактическо учение „Родопи-19”. Обучаваме се по нови учебни занятия, одобрени през 2019 г. от КСВ. В един свитък са изписани теми и занятия в съответствие с по-високото ниво на подготовка на личния  състав, определени са способностите, които трябва да придобием и нивото на подготовка на различните категории военнослужещи. Важно е също, че създадохме, обучихме и вече имаме подготвени минохвъргачни, противотанкови и противовъздушни формирования, които показват отлични резултати на провежданите бойни стрелби и полеви учения.

– Какво е състоянието на учебно-материалната база?

– Трябва да отбележа, че подобрихме учебно-материалната база и условията за живот на личния състав във войсковия район. Направихме основни ремонти на покриви на сгради, на всички санитарни възли и бани, на класни помещения и стаи за съхранение на оръжие. Изградихме нова съвременна фитнесзала. Но, казвам го съвсем искрено – това нямаше да бъде възможно без съдействието на КСВ. До момента няма изпратена докладна записка до Сухопътни войски, по която да не ми е оказвано съдействие и да не ми се реши даденият проблем или да не ми се осигурят външните ресурси за извършване на отделните дейности. През юли 2020 г. в полка се проведе комплексна проверка от комисия от КСВ, като всички формирования от полка и в щаба на полка бяха изпитани по основните дисциплини. От проведените 28 изпита не допуснахме нито една слаба оценка. Това са фактите и те показват какво е състоянието на полка след тригодишния период от неговото създаване.

– До каква степен успяхте с окомплектоването по новия щат, след трансформацията от батальон в полк?

– За този тригодишен период увеличихме личния състав на полка с 30 процента, че и повече. Характерно за нас е, че по стечение на обстоятелствата всички конкурси, които се състояха до момента, и по които бяха назначени военнослужещи, бяха по изискванията преди промените в ЗОВС. Това се случи, защото самите конкурси вече бяха започнали. Така че до момента всички новоназначени войници от граждански лица са на възраст до 28 години, което показва, че полкът е с изключително млад личен състав. А това е много важно, защото при нас физическата подготовка е от голямо значение за изпълнение на задачите ни. Общо за изминалия тригодишен период имахме 6 конкурса, като за последните 3 назначихме повече от 140 нови военнослужещи.

– Бихте ли откроили някои от задачите в полка през миналата година?

– Потвърдено беше от командира на СВ участието ни в 7 международни учения и подготовки в чужбина – в Австрия, Германия, Италия, Турция, Румъния, Словения и Украйна. Но поради пандемията от COVID-19 те бяха отменени от страните домакини. Въпреки това успяхме да проведем няколко съвместни подготовки в България. В Смолян участвахме в снайперски курс с американски военнослужещи. На полигон „Ново село” алпийска рота и минохвъргачна батарея бяха на съвместно тактическо учение, отново с американски военнослужещи. Проведохме също така съвместна подготовка с английски военнослужещи през септември, като в Смолян се състоя съвместен курс по тактическа подготовка в планинско-гориста местност и във Враца – съвместен курс по алпийска подготовка. През февруари наши представители участваха в международния зимен сержантски лагер на НАТО в Словения. Иначе във всекидневния учебен процес с алпийските роти проведохме тактически учения, бойни стрелби, изпити, десетдневен полеви лагер, специализирани курсове по алпийска подготовка – зимни и летни. Състоя се съвместна подготовка с групите за специални тактически действия на МВР в Смолян. Наши военнослужещи бяха на курс в Крумово за спускане от вертолет по способите „бързо въже” и рапел. Алпийска рота бе включена в тактическото учение „Балканска стена-20” на 61-ва механизирана рота на полигон „Корен”. Артилерийските и противотанковите ни формирования участваха в полевото лагерно обучение на СВ на полигон „Корен”, а зенитните ни бяха на бойните стрелби на  полигон „Шабла”. Формированията за ЯХБЗиЕ  се включиха в полевата подготовка в Чубра на полигон „Ново село”.  И още – Учебният ни център проведе през 2020 г. 11 специализирани курса по алпийска подготовка за обучение на разузнавателни формирования от СВ и 6 специализирани курса в полка. Формированията за преодоляване на последствията от бедствия са окомплектовани на 100 процента с личен състав и материални средства. През 2020 г. те участваха реално в две операции. Първата беше във връзка с COVID-19 – оборудване на етаж за болни, и втората – оказване на помощ във връзка със силните ураганни ветрове в Смолян.

– В кои от по-големите събития през 2021 г. ще участва 101-ви алпийски полк?

– Имаме утвърден годишен план от командира на СВ за участие в 6 международни учения в чужбина – Австрия, Италия, Турция, Румъния, Словения и Украйна. Надяваме се, че пандемията няма да попречи за провеждането им, но това зависи от нашите партньори, които са ни поканили. Тази година полкът е предвиден да участва в операцията „Решителна подкрепа” в Афганистан. В България са планирани съвместни подготовки с английски военнослужещи. Предстои ни провеждането на международната съвместна подготовка „Родопи-21” в Смолян. Планирани са ротни учения, бойни стрелби, лагери, полеви обучения, съвместни подготовки, специализирани курсове… Може да се каже, че 2021 г., както и миналата година, е тежко натоварена с провеждането на много сериозна бойна подготовка на местността при тежки климатични условия.

– Ще участвате ли отново в подготовката и провеждането на скисъстезания от Световната купа?

– Отправено е искане от Българската федерация по ски до командира на СВ и има положително становище отново наши военнослужещи да участват в подготовката и провеждането на състезанията за Световната купа за мъже на 27 и 28 февруари и Световното младежко първенство в Банско от 1 до 10 март. Ще използваме тази предоставена възможност, за да подобрим специализираната скиподготовка на личния състав, който ще участва в тези събития. Практиката показва, че военнослужещи, които имат начални умения, придобити от наши инструктори, като преминат през специализиран курс на инструктори от Българската федерация по ски и след като участват в първенства като Световната купа, спокойно могат да изпълняват бойни задачи със ски на силно пресечен терен. Благодарение на сътрудничеството между СВ и Българската федерация по ски разполагаме с лицензирани 9 скиинструктори и 33-ма скисъдии.

– Предстои ли нов конкурс за набиране на военнослужещи от граждански лица?

– През 2021 г. е планирано, евентуално с разрешението на КСВ, да проведем конкурс за набиране на войници от граждански лица. Без още да е обявен конкурсът, в момента в Смолян по информация на Военното окръжие вече са записани 180 кандидати, които чакат обаждане, за да подадат документи за кандидатстване при нас. По предварителния разчет, който ни е заповядан от командира на СВ генерал-майор Михаил Попов, ще имаме 20 места за конкурса. Полкът е окомплектован над 70 процента с личен състав. Но процентът на недостига идва от вакантните длъжности за офицери, а те трябва да дойдат от военните училища. Също така младият състав на полка не позволява войниците, преди да навършат 3 години служба, да ги назначим на ефрейторски длъжности, за да освободим места за новоназначени.

– В заключение, какво най-вече е характерно за алпийците от Смолян?

– В полка държим много на лидерството, на бойната подготовка и желязната дисциплина, без отлагане на нито едно наше планирано събитие. Бих споменал високата мотивация за служба на военнослужещите. Това бе посочено от комисията от КСВ при комплексната проверка. Дори и съюзниците ни от чужбина постоянно изтъкват високата мотивация на нашите военнослужещи при съвместните подготовки и учения.

***

 

През март е „Родопи-21”

От 12 до 27 март ще се състои съвместната международна подготовка „Родопи-21” на надморска височина над 2000 м в трудно достъпни и силно пресечени местности, при липса на пътища. Тя е в изпълнение на  заповед на офицера, планиращ учението, командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов. До момента в нея са потвърдили участието си военнослужещи от Чехия и от Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за водене на „Планинска война” в гр. Полче (Словения). Поради усложнената обстановка в страните си от пандемията се отказаха от участие Румъния, Полша и Австрия.

До момента се проведоха началната и основната планираща конференция с нашите партньори по видеоконферентна връзка. А от 25 до 29 януари в Смолян се състоя и финалната планираща конференция. Изготвени са основните планиращи документи и всички детайли са съгласувани с КСВ, заяви командирът на 101-ви алпийски полк полковник Димитър Кацаров.

Подготовката на личния състав от формированията на полка се провежда при максимално натоварване. Вече се е състоял специализиран скикурс с Българската федерация по ски. Алпийските роти преминават петдневни курсове по зимна алпийска подготовка с отработване на всички елементи на местността, които са предвидени в сценария на съвместната подготовка. Местностите, на които се водят занятия, са над 2000 м надморска височина, като снежната покривка е над 1 м.

Много важно е логистичното осигуряване на съвместната подготовка при тези височини и липса на пътища. Логистиката ни е пред сериозно предизвикателство, но нейната подготовка започна още през миналата година на базата на предварителните планови разчети. Ние придобихме нова скиекипировка, снегоходки, екипировка за скиалпинизъм и за търсене и спасяване от лавини. Имаме и нова моторна шейна с евакуационна носилка, която ни дава възможности да провеждаме занятия по медицинска евакуация. Тя може да се използва и за доставка на бойни припаси, храна и други материални средства. Моторната шейна е в Учебния център за планинска подготовка и е най-новата ни придобивка, каза още полковник Кацаров.

Той е убеден, че опитът от полковото учение „Родопи-19” ще помогне за успешното протичане на предстоящата съвместна подготовка през март. През септември 2019 г. в учението участваха около 600 военнослужещи от България, Румъния, Полша, Чехия, Австрия и Центъра на НАТО в Словения.

Полковник Кацаров даде пример за младия състав тогава на 101-ви полк. Един от командирите на роти е бил на тази длъжност само от 9 дни. И е трябвало да управлява 40 австрийски военнослужещи освен личния състав на ротата си. Командирът на 101-ви полк заключи, че на „Родопи-19” са обменили добри практики с чуждестранните партньори,  действията на непознатия терен са им дали увереност и опитът в управлението на формированията ще помогне и в съвместната подготовка „Родопи-21”.