Подготвят честване на 100 години от създаването на Държавното железопътно училище в България

18.02.2021 г. Подготвят честване на 100 години от създаването на Държавното железопътно училище в България

 През 1984  на негова основа е създадено Висше военно транспортно училище “Тодор Каблешков”. То се превръща в единен център за подготовка на ръководни и средни транспортни специалисти за въоръжените сили на Република България. На 1 септември 2000 със закон, приет от Народното събрание, училището се девоенизира, като се преименува във Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”.

Спирдон Спирдонов

През 2022 г. предстои отбелязване на 100 години от създаването на Държавното железопътно училище в България. В тази връзка клубният съвет на Клуба на офицерите и сержантите от запаса от ВМТ и ВТУ реши  да учреди инициативна група за честване на 100 - годишния юбилей на ВТУ "Тодор Каблешков" и след съгласуване с ректора, предлага да се приеме и утвърди съвместен план за действие при подготовката за отбелязване на юбилея. Това е новина от онлайн заседанието на ръководството на Клуба. На фейсбук страницата на Клуба се открива нова рубрика "Сподели спомен за любимото железопътно училище", която стартира със съдействието на лейтенант от запаса инж. Георги Стайковски.

***

През 1922 г. със Закон за откриване на телеграфопощенско и железопътно училище и с Указ № 60 на Н.В. Цар Борис III официално се оповестява създаването на Държавното железопътно училище със статут на средно техническо учебно заведение, с военоорганизационна структура.

През 1928-1946  Железопътното училище е в състава на Железопътния полк към Министерството на войната, обучението е поставено на пълна военна основа, при войнишки казармен режим, на завършилите се признава полувисше образование.

През 1946-1950  Училището е преименувано на Средно държавно железопътно училище и преминава към Министерството на железниците, пощите и телеграфите, младежите отново получават полувисше образование, а военният режим е заменен с полувоенен.

През 1950-1958 в Средното транспортно училище и Транспортния техникум към Министерството на транспорта се приемат младежи и девойки със завършен девети клас, които получават средно техническо образование. От учебната 1956/57 година образователният ценз при приемане е променен и срокът на обучение е три години, полувоенният режим се запазва.

През 1958-1962 е създаден Полувисш железопътен институт към Министерството на транспорта. Променен е образователният статут на училището от средно на полувисше гражданско учебно заведение със срок на обучение три години, полувоенният режим е премахнат.

През 1962-1984 Полувисшият железопътен институт вече е военно учебно заведение към Министерството на транспорта, военният му статут е приравнен с този на военните училища към Министерството на отбраната. Завършилите училището получават офицерско или старшинско звание. С Указ № 671/22.09.1967 г. Полувисшият железопътен институт приема името на Тодор Каблешков – апостол от Априлското въстание и автор на историческото “Кърваво писмо”.

През 1984  е създадено Висше военно транспортно училище “Тодор Каблешков”. То се превръща в единен център за подготовка на ръководни и средни транспортни специалисти за въоръжените сили на Република България.

На 1 септември 2000 със закон, приет от Народното събрание, училището се девоенизира, като се преименува във Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”.