Обявена е поръчка за нов учебен и научно-изследователски кораб

27.02.2021 г. Обявена е поръчка за нов учебен и научно-изследователски кораб

 Капитан I ранг от запаса Румен Тотев

Съгласно публикацията в сайта MARITYME.BG "Обявиха поръчката за нов учебен и научно-изследователски кораб" (https://www.maritime.bg/74356-2/ ) вече е стартирана процедурата за поръчка и доставка на нов учебен и научно-изследователски кораб за България.

Корабът ще се оперира от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров". Средствата за придобиването му са осигурени по проект на Консорциум за изпълнение на инициативата „Българска Антарктическа база „Св. Климент Охридски", както и осигуряване на учебна практика и стаж по регулираните специалности „Корабоводене", „Корабни машини и механизми" и „Електрообзавеждане на кораба", ОКС „Бакалавър" и ОКС„Магистър", съгласно изискванията на ММО „Моделни курсове“.

Плавателният съд трябва да има дължина не по-малко от 60 метра и водоизместване не по-малко от 2 хил. тона, дедуейт - не по-малко от 800 тона. На борда си следва да може да приема не по-малко от 35 души практиканти, а постоянният му екипаж ще бъде съставен от най-малко 16 души. Новият учебен и научно-изследователски кораб на България трябва да има автономност най-малко 1 месец. Съдът трябва да има и система за динамично позициониране.

Прогнозната стойност на кораба според поръчката ще бъде 1 203 000 лева.

Новият кораб трябва да осигурява плавателните практики на обучаемите студенти и курсанти във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" и Технически университет - Варна, но и да участва в научни изследвания на Института по океанология, Института за рибни ресурси, Центъра по хидро- и аеродинамика, Мединския университет - Варна, Националния институт по метеорология и хидрология и Софийския университет.

(Снимката е илюстративна. Това е немският научно-изследователски кораб "POSEYDON".)