Експертна група от НАОА ще акредитира ново професионално направление във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

01.03.2021 г. Експертна група от НАОА ще акредитира ново професионално направление във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

 Otbrana.com

От 25 до 27 февруари 2021 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по процедура за оценяване на проект за откриване на професионално направление 9.1. – „Национална сигурност“, бе експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Експертната група бе в състав: проф. д-р Георги Камарашев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проф. д-р Емил Люцканов от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит), Георги Хинов – студент от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и доц. д-р Мария Илчева – наблюдаващ процедурата от ПКСПНСО, съобщават от ВВМУ.

Оценяващите бяха запознати от ръководството на Морско училище с историята, традициите, политиката на учебното заведение за осигуряване на качествено образование, а също така и с учебно-материалната база на Факултет „Навигационен“ и Факултет „Инженерен“. В рамките на посещението бе проведена и среща с потенциални потребители на кадри, бъдещи работодатели на възпитаниците на Училището. Особен интерес предизвика посещението на Учебния център по кибероперации, който бе открит на 14 февруари от министъра на отбраната – господин Красимир Каракачанов.