Парламентът прие на второ четене промените в закона за отбраната

04.03.2021 г. Парламентът прие на второ четене промените в закона за отбраната

 Правителството промени Правилника за прилагане на Закона за резерва на Въоръжените сили. С друго решение увеличи контингента ни в Босна и Херцеговина. И още – Министерският съвет разреши формирования за ПВО на Република Сърбия да участват в стрелбите на зенитен полигон на ВВС „Шабла” през 2021 г.

Otbrana.com

В предпоследния възможен ден от редовните заседания на 44-ото Народно събрание бяха приети на второ четене предложените от правителството изменения и допълнения на Закона за отбраната и въоръжените сили. Смята се, че поправките ще бъдат в полза на стартирането на изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г. и на очаквания План за развитие на Въоръжените сили до 2026 г., който трябва да бъде приет от Министерския съвет.  

Също днес правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Промените се налагат от поправките в закона за резерва, които влязоха в сила в края на миналата година. Създаден е и нов раздел, който определя реда за преминаване на срочната служба в доброволния резерв. В него се регламентират редът за преминаването на етапите от срочната служба в доброволния резерв; редът за обявяване на длъжностите, за които да кандидатстват желаещите да преминат срочна служба в доброволния резерв; определя  как ще се извършва подбор на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв, сключването на договори с лицата, подали заявления за заемане на обявените длъжности и отговарящи на изискванията за постъпване на срочна служба в доброволния резерв, ползването на платен отпуск или начин на неговото обезщетяване, прекратяването на договора за срочна служба в доброволния резерв и предлагането на длъжности на преминалите срочна служба в доброволния резерв за приемането им на военна служба или на служба в доброволния резерв. Създава се възможност в мирно време въоръжените сили да се комплектуват с военнослужещи от лица, изпълнявали срочна служба в доброволния резерв, както и за приемането им на военна служба без конкурс.

Министерският съвет на прие и решение за изменение на РМС № 484 от 2012 г. за участие на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „АЛТЕА". С това решение се увеличава приносът на България към операцията на ЕС „АЛТЕА” с до 4 военнослужещи.

Мотивите са, че сигурността на Босна и Херцеговина винаги е била от стратегическо значение за България, затова и инвестираме сили и средства, за да подкрепяме съвместните усилия на операцията, която следва да бъде източник на доверие за местното население и да продължава да генерира възпиращ ефект срещу всички онези фактори, целящи дестабилизиране на Босна и Херцеговина. В допълнение, всяко увеличение на приноса ни към операциите и мисиите на ЕС е доказателство за устойчивото изпълнение на ангажиментите на Република България към съюза и се отразява при оценката на приноса ни като държава-членка.

Нa днешното правителствено заседание беше прието  решение за разрешаване на пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на въздухоплавателни средства, въоръжение, техника и личен състав от Военновъздушните сили на Република Сърбия във връзка с провеждането на съвместни бойни стрелби с формирования за ПВО на Република Сърбия на зенитен полигон на ВВС „Шабла” през 2021 г.