Петима началници на Генералния щаб (отбраната) са избирани за депутати от 1989 г. насам

07.03.2021 г. Петима началници на Генералния щаб (отбраната) са избирани за депутати от 1989 г. насам

 Спирдон Спирдонов

През последните три десетилетия България е имала 13 началници на Генералиня щаб (отбраната). Това са генерал-полковник Атанас Семерджиев, генерал-полковник Христо Добрев, генерал-лейтенант Радню Минчев, армейски генерал Любен Петров, генерал-полковник Цветан Тотомиров, генерал Михо Михов, генерал Никола Колев, генерал Златан Стойков, генерал Симеон Симеонов, вицеадмирал Румен Николов, генерал Константин Попов, генерал Андрей Боцев и адмирал Емил Ефтимов. Петима от тях са избирани за народни представители. Трима са били председатели на ресорната комисия – по националата сигурност или по отбрана.

Генерал-полковник Атанас Семерджиев (началник на ГЩ от 1962-1989 г.) е депутат в 7 Велико народно събрание.

Армейски генерал Любен Петров (началник на ГЩ от 1991 до 1994 г.) е народен представител в 37 и 39 Народно събрание. От 16 май 1996 г. до февруари 1997 г. е председател на Комисията по национална сигурност. По негово време се извършва най-големият ремонт на първия Закон за отбраната и въоръжените сили, който е приет през декември 1995 г.

Генерал Михо Михов (началник на ГЩ от 1997-2002 г.) е председател на Комисията по отбрана в 43 Народно събрание от октомври 2014 г. до януари 2017 г. В този период се приема Законът за военното разузнаване, седем пъти се променя Законът за отбраната и въоръжените сили и два пъти – Законът за резерва на въоръжените сили.

Генерал Симеон Симеонов (началник на отбраната от 2009-2014 г.) е член на Комисията по отбрана в настоящото, 44 Народно събрание.

Генерал Константин Попов  (началник на отбраната от 2016-2017 г.) е председател на Комисията по отбрана в настоящото, 44 Народно събрание. В този период се случиха доста събития във военното законодателство.  Най-съществените бяха в края на мандата на парламента – приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г. и промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които дават възможност за стартиране на новата командна и организационна структура на Въоръжените сили.

Вече стана ясно, че политическите сили не включиха в листите си бивши началници на Генералния щаб (отбраната) за предстоящите парламентарни избори.

На снимката: Среща на ген. Константин Попов, като началник на отбраната, със свои предшественици с участието на министъра на отбраната Николай Ненчев през юли 2016 г.