Все още не преговаряме със САЩ за новите 8 самолета. Това ще прави следващото правителство

16.03.2021 г. Все още не преговаряме със САЩ за новите 8 самолета. Това ще прави следващото правителство

 Така министърът на отбраната Красимир Каракачанов отговаря на писмен въпрос на доц. д-р Николай Цонков, заместник-председател на Комисията по отбрана.

Спирдон Спирдонов

Министерството на отбраната не води нито разговори, нито преговори с правителството на САЩ за придобиване на още 8 самолета F-16 Block 70. Това ще бъде задача на някое от следващите народни събрания и правителства на страната. Така министърът на отбраната Красимиир Каракачанов отговаря на писмен въпрос на доц. д-р Николай Цонков, заместник-председател на Комисията по отбрана.  Питането и оговорът са актуални от гледна точка на коментирането на тази тема в общественото, по-точно, в политическото пространство. Въпросът е „В края на миналата година бяха започнати разговори за придобиване на още 8 самолета F-16, за които съобщи премиерът г-н Бойко Борисов. В тази връзка Ви питам:  Получено ли е предложение за закупувне от САЩ на още 8 брой бойни самолети F-16, при какви условия и каква е финансовата рамка на предложението?“

За реализацията на втория етап, т.е. придобиване на още 8 самолета, се предвижда да се изготви нов проект на инвестиционен разход, припомня министърът. Спред сключения договор с правителството на САЩ  за първия етап доставката на изтребителите трябва да приключи през 2024 г. В тази връзка, се посочва в отговора, и в контекста на подготвящия се План за развитие на въоръженте сли до 2026 г. в края на август 2020 г. МО е изпратило запитване до правителството на САЩ за цени и наличности  за 8 самолета F-16 Block 70 (в същата конфигурация, както вече поръчаните 8) за доставка през 2024-2025 г., съпътстващото си оборудване  и въоръжение, в т. ч. и високоточни боеприпаси „въздух-повърхност“.

Според министър Каракачанов изпратеното запитване през август м.г. няма обвързващ характер, а получената информация ще бъде използвана от ВВС за подготовка на Проект за инвестиционен разход, който ще бъде внесен за обсъждане и гасуване в Народното събрание.