От ГЕРБ акцентират на Сухопътни войски при продължаване на превъоръжаването

18.03.2021 г. От ГЕРБ акцентират на Сухопътни войски при продължаване на превъоръжаването

 Спирдон Спирдонов

Бърз преглед на листите за кандидати за народни представители на ПП ГЕРБ и съюзниците й показва, че единственият работил в системата на МО и отбраната и то на високо ниво – заместник-министър на отбраната, е полковник от запаса доц. д-р Валентин Радев. От него научаваме, че е ръководител на експертния екип, който подготви частта за отбраната в предизборната програма на партията, както и при предишните парламентарни избори. Той е и активен член на Комисията по отбрана. (С тази публикация изпълняваме обещанието си да ви запознаваме с някои интересни акценти в предизборните програми. Разбира се, на тези политически партии и коалиции, които са ги обявили.)

В програмата на ГЕРБ прави впечатление, че намеренията за периода 2021-2025 г. са пряко свързани с приетата Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г. Евроатлантическата ориентация на България е определена като „необратим процес и историческо постижение без алтернатива“. Финансовото осигуряване на Въоръжените сили лежи върху изпълнението на националния план за достигане на 2 процента от БВП за отбрана до 2024 г. От ГЕРБ са „за“ увеличаване числеността на Въоръжените сили на 43 хил. души, включително 3 хил. доброволен резерв, до 2032 г. Във връзка с предизвикателствата на пандемия COVID-19 настояват за актуализиране на концепцията за национална сигурност. Виждат в модернизацията и превъоръжаването със съвременни оръжейни системи и в справедливото и устойчиво нарастване на възнагражденията важен фактор службата в Българската армия да стане привлекателна и желана. Не само увеличаване на военните заплати, но и запазване на обезщетенията на военнослужещите, в т.ч. при уволнение от военна служба, т. е. за т.нар. 20 заплати. Прави впечатление, че акцентът е върху подобряване на условията за труд и отдих и на грижите за здравето не само на военнослужещите и цивилните служители, но и на тези от резерва и запаса. Дори на отделен ред в програмата е записано „Активно сътрудничество и подпомагане на дейността на военно-патриотичните съюзи и други неправителствени организации“.

При поддържане на съществуващите и ускорено развитие на нови отбранителни способности фокусът е към Сухопътните войски. Известно е, че проектът за нови бойни бронирани машини за пехотата бе спрян преди няколко дни. Остават ангажиментите към Силите за специални операции, придобиването на 8+8 броя нови бойни самолета Ф-16 Блок 70 със съпътстващата инфраструктура и на нови съвременни трикоординатни радари за Военновъздушните сили; на 2+2 броя нови кораба за Военноморските сили и на системи за киберзащита. Ще се разчита и на привличането на българската отбранителна промишленост и научноизследователски институции при изпълнението на инвестиционни проекти за модернизацията и превъоръжаването, включително и с използване на средства от Европейския фонд за отбрана.

В изпълнение на третата мисия на Въоръжените сили ще продължи поддържането на специализирани формирования от въоръжените сили за защита на населението при бедствия и аварии, за охрана на държавната граница, ограничаване на незаконната миграция и при противодействие на терористични заплахи. Като задача от ГЕРБ си поставят завършване на плановия цикъл за разработване на Държавен военновременен план и Военновременни планове на държавните органи.