С министър и генерал от армията ВМРО води битката за парламента

21.03.2021 г. С министър и генерал от армията ВМРО води битката за парламента

 Предвижда създаване на военни факултети в университетите и разкриване на специалности в средното образование, насочени към военното дело, чрез съвместни проекти между военните училища и професионалните гимназии.

Спирдон Спирдонов

Познати имена от Министерството на отбраната ще се опитат да продължат и през следващите четири години политиката по отношение на Въоръжените сили. В листите на ВМРО виждаме министърът на отбраната Красимир Каракачанов, директорът на дирекция „Връзки с обществеността“ в МО Александър Урумов, журналистът от ВТК и настоящ депутат Мария Цветкова, бившият заместник-министър на отбраната Спас Панчев и бившият парламентарен секретар на МО проф. Христо Смоленов.  Има един армейски офицер – бригаден генерал от запаса Валентин Буров, който е председател на Областната организация на СОСЗР в Плевен. За място в 45-я парламент се борят сегашният заместник-председател на Комисията по отбрана Борис Вангелов и доц. Милен Михов, който е член на същата комисия. (С тази публикация изпълняваме обещанието си да ви запознаваме с някои интересни акценти в областта на отбраната в предизборните програми. Разбира се, на тези политически партии и коалиции, които са ги обявили.)

Логично намеренията на ВМРО се основават на наскоро приетата Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г., „залегналите в нея модернизация и превъоръжаване на армията, поетапен ремонт и поддържане на съществуващата техника, придобиване на нова и висока мотивация на личния състав“.

Доброволната военна служба остава, като средство за попълване на резерва на въоръжените сили и преодоляване на недокомплекта на ВС. Възстановяване на наборната военна служба е определено, като перспектива.

Друг акцент е продължаване на политиката за насърчаване на българската отбранителна индустрия (включително държавните заводи) с цел създаване на повече работни места и развитие на високотехнологични отбранителни способности на страната. Що се отнася до финансирането, ВМРО се придържа към изпълнението на националния план за достигане на ниво не по-ниско от 2% от БВП до и след 2024 г. Предвижда се военните заплати да се увеличавт всяка година с по 10 процента, докато стигнат европейско ниво. Планира се нова жилищна политика, която да доведе до придобиване на поне 3100 апартамента в рамките на мандата, с които да се задоволят потребностите на всички нуждаещи се военнослужещи.

Интересни моменти има в частта на предизборната програма за военното образование. Например: „Засилване на патриотизма в редовете на българската армия.Създаване на военни факултети в университетите. Засилване на сътрудничеството по съвместни проекти между граждански и военни висши учебни заведения, включително обмен на кадри. Разкриване на специалности в средното образование, насочени към военното дело, чрез съвместни проекти между военните училища и професионалните гимназии.“