Какво казва Конституцията за дните, които ни предстоят?

05.04.2021 г. Какво казва Конституцията за дните, които ни предстоят?

 Otbrana.com

Според Основния закон на Републиката, Министерският съвет подава оставка пред новоизбраното Народно събрание и изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет. Президентът свиква да първо заседание новоизбраното Народно събрание най-късно един месец след избирането му. След консултации с парламентарните групи той започва да изпълнява задължението си да възлага на кандидатите за министър-председатели (не повече от трима) да съставят правителство. Ако не се случат нещата назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание и насрочва нови парламентарни избори.  Но да цитираме Конституцията:

Чл. 75

Новоизбраното Народно събрание се свиква на първо заседание от президента на републиката най-късно един месец след избирането на Народно събрание. Ако в посочения срок президентът не свика Народното събрание, то се свиква от една пета от народните представители.

Чл. 99.

(1) Президентът след консултации с парламентарните групи възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство.

(2) Когато в 7-дневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател.

(3) Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, президентът в срока по предходната алинея възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

(4) Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.

(5) Ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание и насрочва нови избори в срока по чл. 64, ал. 3. Актът, с който президентът разпуска Народното събрание, определя и датата на изборите за ново Народно събрание.

(6) Редът за съставяне на правителство по предходните алинеи се прилага и в случаите на чл. 111, ал. 1.

(7) В случаите на ал. 5 и 6 президентът не може да разпуска Народното събрание през последните три месеца от своя мандат. Ако в този срок парламентът не може да състави правителство, президентът назначава служебно правителство.