Военномедицинска академия чества 119 рожден ден

30.11.2010 г. Военномедицинска академия чества 119 рожден ден

Otbrana.com

 

          На 1 декември Военномедицинска академия чества своя рожден ден. Основите на военната медицина са положени на 1 декември 1891г., когато  с Указ на Цар Фердинанд е създадена Софийска обща гарнизонна болница с началник д-р Георги Золотович, лекар на военното училище, участвал в изготвянето на законопроекти за здравеопазването и един от основателите на Българския лекарски съюз.

            Постепенно лечебната  база на гарнизонната болница се разширява и към 1900г. вече разполага с около 200 легла. По време на Балканската война в новата й сграда се настанява Австрийска санитарна мисия, чиято цел е да подпомогне българските военни лекари.  С обявяването на Първата световна война целият личен състав на болницата се включва в осигуряването на войските. През 1938 г. в София се обособява Общовойскова болница с Школа за подготовка на санитарни подофицери. По време на Втората световна война болницата разгръща свои полеви хирургични звена в Сигетвар и Мохач, Унгария.

                През 1954 г. се създава Централен научноизседователски военномедицински институт. На 12.08.1960 г. институтът прераства във Висш военномедицински институт, в чийто състав влизат научноизследователският институт и общоармейската болница в София. През 1980 г. се изгражда Военномедицинска академия като единен лечебен и учебно-научен комплекс с модерна база и оборудване.

             С настъпването на демократичните промени проведената реформа в здравеопазването дава възможност за достъп на цивилното население до висококвалифицираните кадри на болницата.  Тя включва пет болнични бази,  пет санаториални комплекса в различни региони на страната, няколко диагностично-консултативни центъра и десетки медицински пунктове, осигуряващи медицинското обслужване както на военнослужещите, така и на цивилното население.

            Днес във Военномедицинска академия работят високо квалифицирани кадри - специалисти от всички области на медицината, с богат опит от участията си във военни и хуманитарни мисии в различни  точки на света. През изминалото деветмесечие на 2010г. в многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) в структурата на ВМА са извършени 195 491 амбулаторни прегледа, от които в МБАЛ-София – 109 553 (56.04%). Близо ¼ от прегледите са по спешност – 23.85%. Разпределението им по категории лица показва, че 44.89% от прегледите са на военнослужещи и цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в т.ч. прегледи преди заминаване и след завръщане от мисии извън страната, и годишни периодични медицински прегледи. На второ място по относителен дял са прегледите на здравноосигурени лица извън специфичния контингент на ВМА, които постъпват за болнично лечение по клинични пътеки на НЗОК – 29.12%, а на трето място – прегледи по спешност на пациенти извън контингента – 11.82%.

             В стационарите на военните болници  и  санаториуми  за периода са разкрити 1 864 болнични легла, като през тях за стационарно лечение  съ преминали съответно -  38 840 (25 026 в МБАЛ-София), и  11 291. Всеки трети пациент, приет за лечение в МБАЛ, е постъпил по спешност. 92.73% от преминалите болни в МБАЛ са лекувани по клинични пътеки на НЗОК. От настоящата година по договор с НЗОК работи и БДПЛР – Хисар, където са лекувани 1 364 болни по клинични пътеки или 17.95% от преминалите на стационарно лечение.

             За периода от 01.01. до 30.09.2010г. от диагностично-лечебна дейност в болниците в структурата на ВМА са реализирани приходи от общо 29 616 465 лева, от които 26 003 560 лева са от лечение на пациенти по клинични пътеки на НЗОК (87.80% от приходите). За МБАЛ относителният дял на приходите от НЗОК спрямо общите приходи от диагностично-лечебна дейност е 92.35%.

              Освен  в лечебно-диагностичната дейност ВМА има значителни постижения и в своето участие в международни мисии. В момента над  сто военни медици участват в различни болници и контингенти  зад граница – Афганистан, Босна и Херцеговина, Кувейт, Италия и др., където трупат незаменим опит и авторитет за страната ни. През януари военномедицински екип замина на хуманитарна мисия в Хаити в помощ на пострадалото от земетресението население на островната държава. През годината сертифицираното от НАТО авиомедицинско звено участва в няколко медицински евакуации на български граждани от различни точки на света.

            ВМА показва най-висока конкурентоспособност  в контекста на дефиниранитe стълбове на отбраната и е ключов елемент  в националната сигурност, както и при управлението на кризи. Нейната конкурентоспособност е водеща  както на  национално, така и на международно ниво, става ясно от дългогодишно изследване на БАН, както и от различни международни центрове в САЩ и Европа. ВМА е на първо място и в  рейтинговата класация за граждански одит и удовлетвореност на пациентите на Българската асоциация за закрила на пациентите.   

Честито и наздраве !