Депутатите одобриха Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили

28.10.2010 г. Депутатите одобриха Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили

Спирдон Спирдонов

Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили е факт. Тя бе гласувана от Народното събрание днес с 95 "за", 19 "против" и 8 "въздържали се". Министърът на отбраната Аню Ангелов отговори на няколко от поставените въпроси. Той е съгласен с критиката на Иван Костов за необходимостта от промени във военното образование. Това обаче ще стане по-нататък, може би в следваща Бяла книга, каза министърът. Той опроверга думите на Ангел Найденов, че Съвместнвото командване на силите се състои от 3000 души. Никъде в книгата не се говори за такава численост, посочи министърът. Не се споменава и за социалното осигуряване, защото нямаме намерение да променяме пенсионния режим на военнослужеите, подчерта министърът. Що се отнася до модернизацията, той припомни, че в момента се изплащат 256 млн. лв.дългове на предишното правителство.