Университетите в Молдова подготвят резервисти

28.10.2010 г. Университетите в Молдова подготвят резервисти

Делегация на СОСЗР бе приета и наградена от министъра на отбраната Виталий Маринуца.

Спирдон Спирдонов

На последното заседание на ЦС на СОСЗР председателят на организацията генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов запозна членовете на ръководството с визитата в Молдова. Предисторията на посещениет озапочва от летиня конгрес на СИОР, който се проведе в Ставангер, Норвегия. Изпълнявайки решението на Изпълнителното бюро на съюза  нашият представител полковник от резерва Константин Попов, вицепрезидент на конфедерацията за България, е изиграл решаваща роля и определено е способствал за приемането на Република Молдоваза пълноправен член на СИОР.       

Ръководството на Федерацията на асоциациите на ветераните и на резервистите от въоръжените сили на Република Молдова, оцени високо нашата подкрепа и изпрати официална покана за посещение в страната им, посочи генералът. Визитата се осъществи от 30 септември до 3 октомври. Програмата предвиждала посещение в офиса на Федерацията, в музея на Армията на Р.Молдова, в Техническия университет и по-конкретно учебната база, използвана от военната катедра, среща с министъра на отбраната г-н Виталий Маринуца, участие в заседание на административния федаративен съвет, посещения на мемориала Шерпен и манастира Кеприана. При посещението в офиса на Федерацията е бил съгласуван и след гласуване  на заседанието на  административния федеративен съвет подписан Меморандум за сътрудничество между двете организации.

Отлично впечатление остави организацията на работата, изградената  материална база и използваната методика за подготовка на резервисти за нуждите на страната във Военната катедра на техническия университет, подчерта генерал-лейтенант от резерва Топалов. Началникът на катедрата, заместник - началникът  и преподавателите са запасни генерали и старши офицери. Общия  състав е от 29 души (преподаватели – 22 и помощен персонал – 7). Военните катедри на единадесетте  висши учебни заведения в републиката от създаването си  са подготвили общо 12500 резервисти.

След приемане на студентите в Университета и преминаване на основен курс по технически дисциплини същите получават възможността да кандидатстват за платено от самите тях обучение във Военната катедра за срок от 3 месеца. Приетите изучават основите на военното дело – обща тактика, леко пехотно въоръжение, военно-инженерно дело, получават теоретични и практични знания по специалността «радио свързочник». Използуват се учебни пособия, разработени на базата на действуващите устави в армията. Успешно завършилите курса получават сержантско звание и право да постъпят на работа където то е задължително изискване – жандармерия, полиция, гранични войски и др. Могат да продължат след завършване на висшето си образование  втората степен на обучение, което е предпоставка за присвояване на първо офицерско звание.

Времето на планираната среща с министъра на отбраната е било надвишено двукратно. Домакинът е проявил интерес към историята на СОСЗР, задачите които решава, проблемите с които се срещат запасните и резервистите в България. Той, коза генерал Топалов, изрази увереност, че ще предадем нашия опит на Молдовската федерация и приветства подписания меморандум. Приета  е била поканата за участие на представители на Молдовската федерация на семенара на Комитета «Партньорство за мир» в България през ноември т.г. Министърът е заявил готовност да съдейства за това участие.

Като израз на признателност към приноса на България за приобщаване на Молдова към СИОР министърът е удостоил с медал «За принос към консолидацията на молдовската армия» генерал-лейтенант от резерва Стаоян Топалов, председател на ЦС на СОСЗР, полковник от резерва Константин Попов, вицепрезидент на СИОР за България и майор от резерва Димитър Попов, главен секретар на комитета „Партньорство за мир” на СИОР. 

Споревд генерал Топалов е целесъобразно да бъде изучен опитът на Молдова отношение подготовката на резервисти в съвременни условия. Той е категоричен в ползата от контактите със сродните организации от Македония, Албания, Сърбия, Гърция, Украйна, Беларус и Русия. Смята, че трябва да се изпратят до тях за обсъждане меморандуми или договори са сътрудничество.