Защо военнослужещите ще плащат такси в детските градини на МО?

14.01.2011 г. Защо военнослужещите ще плащат такси в детските градини на МО?

Спирдон Спирдонов

Отговор на този въпрос дава министърът на отбраната Аню Ангелов на последното заседание на правителството, което подкрепи проекта за промени в ЗОВС: „На трето място се предлага да опадне привилегията, която е записана в предишния Закон за отбраната и въоръжените сили и съответно в Закона за народната просвета за децата на военнослужещите, които са приети в детски градини, да не се заплаща такса от военнослужещите. Това е една форма на практика на дискриминация по отношение на други деца, които ще бъдат приемани в същите детски градини. Те ще плащат такса, а родителите военнослужещи не плащат такса.”

Каква е историята на въпроса? От 12 май 2009 г. е в сила текст в Закона за народната просвета, според който военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната - родители на децата, настанени в държавните детски градини към Министерството на отбраната, не заплащат такси. Става дума за такси в размери, определени от общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси. С проектозакона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили, одобрен вече и от правителството, предлага този текст да отпадне, т.е. родителите да плащат такси.

В началото на м.г. столичният общински съвет например прие таксата за целодневна детска градини да стане 60 лв. на месец, за седмична - 72 лв., за полудневните групи, в които е осигурено храненето на децата - 23 лв., а за полудневни групи, в които не се осигурява хранене на децата - 15 лв.

Разбира се, може да има и друга гледна точка. Ограничаването на редица права на военнослужещите от ЗОВС не е ли дискриминация към техните деца по отношение на всички останали българчета и не е ли редно все пак да има някаква компенсация? Но това е само въпрос за размисъл.