От Гърция Щабът на бригада "Югоизточна Европа" ще дойде постоянно у нас

31.10.2010 г. От Гърция Щабът на бригада "Югоизточна Европа" ще дойде постоянно у нас

Полигоните „Шабла” и „Ново село” могат да се използват много по-интензивно от нашите съюзници и партньори, смята министърът на отбраната  Аню Ангелов.

Спирдон Спирдонов

Регионалното сътрудничество е било сред основните теми и на срещата на министър Аню Ангелов със сръбския му колега Драган Шутановац, съобщава Пресцентърът на МО. Двамата се срещнали в Солун на международното оръжейно изложение. Министър Ангелов споделил задоволството си от присъединяването на Сърбия като пълноправен член на SEDM именно под българско председателство и приветствал намерението на Сърбия да се присъедини в качеството на наблюдател и към Многонационалните мирни сили на Югоизточна Европа (SEEBRIG). В тази връзка той представил направеното от България предложение за постоянно установяване на Щаба на бригадата в България след последната ротация в Гърция и споделил вижданията си, че Бригадата трябва да бъде все по-ориентирана към помощ на населението при бедствия и кризи. Министър Шутановац и министър Ангелов изразили задоволството си от двустранното сътрудничество в сферата на отбраната, израз на което било посочено първото съвместно българо-сръбско тактическото учение с бойни стрелби на Зенитен полигон «Шабла» тази есен. Двамата министри обсъдили възможността за провеждането на такава съвместна подготовка отново и набелязаха военното образование и обучение и военната медицина като сфери за обмен на опит и задълбочаване на сътрудничеството между двете държави. Поради лошото време сръбският министър не можа да наблюдава лично зенитно-ракетните стрелби на полигон «Шабла». В тях участва 250 ракетна бригада за ПВО с командир бригаден генерал д-р Миодраг Гордич.

На форума на високо равнище под надслов „Програмите за въоръжаване и конкуренцията в условията на настоящата международна финансова обстановка” в Солун министър Ангелов е изтъкнал интензивното регионално сътрудничество и партньорство в различни програми и инициативи като още един инструмент за намаляване на икономическата тежест за отделните държави. Като пример той посочил използването на съвместното българо-американско съоръжение за подготовка на Ново село за съвместни учения или възможностите на зенитен полигон „Шабла” за съвместни стрелби.