Министрите осигуриха логистичната поддръжка на "Спартан"-ите

09.02.2011 г. Министрите осигуриха логистичната поддръжка на "Спартан"-ите

 

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Министерският съвет одобри внесеният от министъра на отбраната Аню Ангелов проект за инвестиционен разход „Интегрирана логистична поддръжка на самолети С-27J „Спартан” от състава на ВВС”, съобщи правителствената пресслужба.

Интегрираната логистична поддръжка на самолетите „Спартан” ще гарантира непрекъсната транспортна оперативна готовност на високо ниво и в съответствие с утвърдените стандарти за период от 10 години. Целта е да се осигури поддържане на летателна годност на придобитите самолети, всестранното им обслужване във войскови условия от лицензирана фирма, обучение на летателен и наземен персонал за изпълнение на широк спектър от задачи, както и попълване и актуализиране на необходимата база данни. На базата на одобрения инвестиционен проект ще бъде обявена обществена поръчка за избор на фирма.

Транспортните самолети „Спартан” бяха приети на въоръжение във ВВС в изпълнение на договор с италианската фирма „Аления Аеронавтика” от 2006 г. Той предвиждаше за нуждите на ВВС да бъдат доставени пет самолета. В резултат на преговорите от декември 2010 г., с фирмата е подписано допълнително споразумение за редуциране броя на самолетите на три. Освободените финансови средства ще бъдат насочени към логистичната поддръжка и осигуряване на жизнения цикъл на „Спартан”-ите, която не е предвидена в първоначалния договор, се уточнява в съобщението.