Подобряват храненето чрез социалните кухни на МО

01.01.1970 г. Подобряват храненето чрез социалните кухни на МО

 Спирдон Спирдонов

Работи се по промени в Правилника за създаване, организация и функциониране на социални кухни към МО. Това стана ясно на среща на председателите на военно-патриотичните съюзи със заместник-изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” Ивелин Николов. Чрез социалните кухни към МО се предоставя безплатен обяд през работната седмица на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали с принос към отбраната на страната, които отговарят на определени условия.

Когато проектът на промените на правилника бъде готов, ще ви го предоставим, за да чуем и вашето мнение, каза г-н Николов на генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов – председател на СОСЗР, младши лейтенант от запаса Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, доц. д-р Иван Сечанов – председател на Съюза на ветераните от войните и капитан далечно плаване Атанас Илев – председател на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ. Влизането в сила на подобренията е свързано и с предстоящите промени в устройствения правилник на агенцията и новата й структура.

Общо бе мнението, че трябва да се търсят възможности за подобряване качеството на храната, както и за откриването на още една или две кухни. В момента в страната има 23 социални кухни към МО, в които се хранят близо хиляда души. Петър Велчев защити позицията, че е по-добре да се хранят по-малко хора, но по-качествено. Генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов постави въпроса за търсене на възможности за разширяване на кръга на правоимащите, включително със съпругите на офицери и сержанти, волнонаемни служители и  пенсионирали се офицери и сержанти в МВР и специалните служби.

Ивелин Николов увери председателите на съюзите, че агенцията предприема мерки за подобряване на контрола върху работата на социалните кухни, както по отношение на качеството и количеството на храната, така и на списъчния състав.   

На снимката: В ЦВК заместник-изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” Ивелин Николов и председателите на военно-патриотичните съюзи обсъдиха по-нататъшното функциониране на социалните кухни към МО.

Снимка Димитър Бебенов